Skip to main content
Skip table of contents

Tilausten vastaanottaminen verkkokaupassa myymälän aukioloajan ulkopuolella

Oletusarvoisesti tilauksia voidaan tehdä verkkokaupan kautta vain myymälän aukioloaikoina. On kuitenkin myös mahdollista hyödyntää ennakkotilausta, jolloin asiakkaat voivat tehdä tilauksia mihin aikaan vain.

  1. Klikkaa Verkkokauppa taustapalvelun valikosta.

  2. Valitse verkkokauppa klikkaamalla sitä Verkkokaupat-listalta.

  3. Klikkaa verkkokaupan asetuksissa Salli ennakkotilaukset myymälän kiinni ollessa -kytkin päälle.

  4. Klikkaa Tallenna tallentaaksesi muutokset asetuksiin.

Muutoksen voimaantulossa saattaa kestää enintään 15 minuuttia.

Kun muutos on tehty, verkkokaupan sivulla näkyy teksti, joka ilmoittaa että kauppa ottaa vastaan ennakkotilauksia. Teksti on näkyvissä ainoastaan kun myymälä on suljettu.

Ilmoitus ennakkotilausmahdollisuudesta verkkokaupassa

Kun asiakas nyt tekee ennakkotilauksen myymälän ollessa suljettuna, hän näkee tilauksen hyväksymissivulla ilmoituksen.

Ilmoitus ennakkotilauksesta tilauksen hyväksymissivulla

Yhteenveto-sivulla asiakkaalle näytetään laskurin sijaan ensimmäiset tulevat aukioloajat, sekä tieto siitä, miten tilauksen valmistumista voidaan seurata.

Ennakkotilauksen yhteenveto

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.