Skip to main content
Skip table of contents

Tuotteiden lisääminen ostoskoriin

Voit lisätä tuotteita ostoskoriin eri tavoin:

  • painamalla tuotepainiketta,

  • skannaamalla tuotteen viivakoodi, tai

  • Etsi tuote -toiminnon kautta.

Samaan koriin on mahdollista lisätä tuotteita kaikilla eri tavoilla. Tuote voi olla myös palvelu, ja myös palveluita voidaan myydä edellä mainituin tavoin kassalla.

Jos perustuotteelle on määritelty sen tiedoissa jokin muu mitta kuin kappalemäärä, erillinen Syötä määrä -ruutu avautuu, kun lisäät tuotteen ostoskoriin. Syötä ostoskoriin lisättävä määrä tuotetta, ja lisää se ostoskoriin painamalla Enter.

Syota maara.PNG

Syötä määrä -ruutu

Viivakoodit

Viivakoodien käyttämistä varten tuotteelle tulee lisätä viivakoodi sen tuotetietoihin. Järjestelmä tukee useita viivakoodeja, eli yhdellä tuotteella voi olla monta viivakoodia. Tuettuja viivakoodistandardeja ovat muun muassa seuraavat:

  • GTIN

  • code 39

  • code 128

  • EAN-8

  • EAN-13.

Mikäli viivakoodinlukijassa on 2D-lukija, voidaan kassalla lukea myös QR-koodeja.

Avoimen tuotteen lisääminen ostoskoriin

Kun koriin lisätään avoin tuote, sille tulee antaa hinta (avoimet tuotteet on tyypillisesti perustettu siten, että niiden hinta on 0).

Hinta, joka annetaan voi olla matalampi kuin yritystason hinta, joka on määritelty tuotteen hinnoittelussa.

Jos tuotteelle on määritelty taustapalvelussa avoin ostohinta, ostohinta voidaan myös antaa kassalla kun tuote lisätään kassaan.

Avoimen tuotteen (jolla avoin ostohinta) hinnan syöttäminen

Reseptituotteen lisääminen ostoskoriin

Reseptituotteen myynnissä tuote avautuu tuotekorttina kassalla.

Reseptituotteelle valittavat vaihtoehdot

Tuotteella on vakioarvot, jotka määrittävät myös sen vakiohinnan. Mikäli reseptituotteelle tehdään muutoksia, hinta muuttuu, jos näin on määritetty. Hinnoitteluperusteet ovat vapaasti valittavissa ja on tilanteita, joissa tuotteen hintaa ei tarvitse muuttaa, vaikka tuotteen jokin ominaisuus muuttuisi.

Kun vaihtoehdot on valittu, paina Hyväksy. Tällöin tuote siirtyy muiden tuotteiden tavoin ostoskoriin.

Varianttituotteen lisääminen ostoskoriin

Jos kassalla luetaan variantin SKU tai viivakoodi, lisätään variantti suoraan ostoskoriin. Näet variantin ominaisuudet ostoskorista nimen perässä.

Varianttituote ostoskorissa

Voit myös hakea varianttituotteita nimellä, mallinumerolla tai variantin tunnisteella; mene kassalla kohtaan Valikko → Etsi tuote, ja kirjoita jokin edellämainituista hakukriteereistä hakukenttään osittain tai kokonaan.

Tuotehaku kassalla, varianttituotteita löydetty

Kun varianttituote lisätään koriin tuotehaun kautta, tuote avautuu tuotekorttina kassalla; varianttituotteen ominaisuudet on valittava, kun malli lisätään ostoskoriin. Jos kassalla lisätään ostoskoriin esimerkiksi T-paita, on sille määriteltävä esimerkiksi väri ja koko. Näiden ominaisuuksien perusteella kassaohjelma hakee juuri kyseisen väri+koko -yhdistelmän tuotteen, jolla on siis oma tunnisteensa (viivakoodi, SKU).

Varianttituotteen valittavat vaihtoehdot

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.