Skip to main content
Skip table of contents

Adeona

Adeona PIM on tuotetietojen hallintajärjestelmä, jonka integraatio Solteq Commerce Cloudin kanssa voidaan toteuttaa Solteq Connectorin avulla.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu järjestelmien välillä siirtyvät tiedot, kun integraatio on otettu käyttöön.

Siirrettävät tiedot

Siirtosuunta

Huomioitavaa

Tuotetiedot

Adeone → Solteq Commerce Cloud

Mukaan lukien tuotekategoriat.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.