Skip to main content
Skip table of contents

Asiakastieto-Excelin kentät

Alla olevassa taulukossa on kuvattu asiakastietojen viemiseen ja tuomiseen käytettävän Excel-tiedoston sarakkeet.

Sarakkeen nimi

Tyyppi

Selitys

Pakollinen/valinnainen

Mitä tapahtuu, jos sarake puuttuu

Mitä tapahtuu, jos kentän arvo puuttuu

jo aiemmin taustapalveluun lisätyltä asiakkaalta

uudelta asiakkaalta

jo aiemmin taustapalveluun lisätyltä asiakkaalta

uudelta asiakkaalta

email

string

Mikäli asiakkaan sähköpostiosoite on taustapalvelussa, se korvataan; muussa tapauksessa se luodaan taustapalveluun.

P

Virheilmoitus tiedostoa tuotaessa.

Virheilmoitus tiedostoa tuotaessa.

Virheilmoitus puuttuvasta rivitiedosta.

Virheilmoitus puuttuvasta rivitiedosta.

firstName

string

Asiakkaan etunimi.

P (uusille asiakkaille)

Olemassa oleva arvo säilytetään.

Virheilmoitus puuttuvasta rivitiedosta.

Virheilmoitus puuttuvasta rivitiedosta.

Virheilmoitus puuttuvasta rivitiedosta.

lastName

string

Asiakkaan sukunimi.

P (uusille asiakkaille)

Olemassa oleva arvo säilytetään.

Virheilmoitus puuttuvasta rivitiedosta.

Virheilmoitus puuttuvasta rivitiedosta.

Virheilmoitus puuttuvasta rivitiedosta.

gdprRestricted

boolean

Jos arvo on True, asiakasta ei näytetä Asiakkaat-näkymän listauksessa.

V

Olemassa oleva arvo säilytetään.

Arvoksi tulee epätosi.

Arvoksi tulee epätosi.

Arvoksi tulee epätosi.

creditAllowed

boolean

Määrittelee, onko luoton antaminen sallittu asiakkaalle.

Luottoasiakas vaadittu-aasetusta suositellaan käytettäväksi https://solteq.atlassian.net/wiki/spaces/CPUMF/pages/5996661tyypin maksutavoissa, joissa voidaan määritellä, että ainoastaan asiakkaat joiden creditAllowed -arvo on True voivat maksaa laskutusta käyttäen.

V

Olemassa oleva arvo säilytetään.

Arvoksi tulee epätosi.

Arvoksi tulee epätosi.

Arvoksi tulee epätosi.

marketingSms

boolean

Määrittelee, onko markkinointiviestien lähettäminen tekstiviesteinä asiakkaalle sallittu.

V

Olemassa oleva arvo säilytetään.

Arvoksi tulee epätosi.

Arvoksi tulee epätosi.

Arvoksi tulee epätosi.

marketingEmail

boolean

Määrittelee, onko markkinointiviestien lähettäminen sähköpostilla asiakkaalle sallittu.

V

Olemassa oleva arvo säilytetään.

Arvoksi tulee epätosi.

Arvoksi tulee epätosi.

Arvoksi tulee epätosi.

ssn

string

Asiakkaan sositaaliturvatunnus. Tulee olla oikeassa muodossa.

V

Olemassa oleva arvo säilytetään.

Asiakkaalle ei lisätä SSN-tunnusta.

Asiakkaan SSN-tunnus poistetaan, jos se on taustapalvelun tiedoissa.

Asiakkaalle ei lisätä SSN-tunnusta.

customerCard:{index}

string

Asiakkaan CustomerCard -tyyppinen tunniste.

V

Jos Excel-tiedosto sisältää vähintään yhden CustomerCard-tunnisteen, asiakkaalle luodaan tiedoston tietojen perusteella uusi CustomerCard-osio. Muussa tapauksessa olemassa olevat tiedot pysyvät sellaisenaan.

CustomerCard-osio luodaan Excelin tietojen perusteella. Tyhjiä arvoja ei huomioida.

CustomerCard-osio luodaan Excelin tietojen perusteella. Tyhjiä arvoja ei huomioida.

CustomerCard-osio luodaan Excelin tietojen perusteella. Tyhjiä arvoja ei huomioida.

externalId

string

Asiakkaan ExternalID-tyyppinen tunniste, jonka tulee olla uniikki.

V

Olemassa oleva arvo säilytetään.

Asiakkaalle ei lisätä ExternalId-tunnistetta.

ExternalID poistetaan asiakkaalta, mikäli sellainen on asiakastiedoissa.

Asiakkaalle ei lisätä ExternalId-tunnistetta.

netvisorId

string

Asiakkaan Netvisor ID, jonka tulee olla uniikki.

V

Olemassa oleva arvo säilytetään.

Asiakkaalle ei lisätä Netvisor ID:tä.

Netvisor ID poistetaan asiakkaalta, mikäli sellainen on asiakastiedoissa.

Asiakkaalle ei lisätä Netvisor ID:tä.

group:{group_external_id}

boolean

Asiakasryhmän ID.

Mikäli ID:tä ei ole vielä olemassa taustapalvelussa, taustapalveluun luodaan uusi ryhmä; ryhmän nimeksi tulee myös sama group_external_Id.

V

Olemassa oleva arvo säilytetään.

Asiakasta ei lisätä ryhmään.

Asiakas poistetaan ryhmästä.

Asiakasta ei lisätä ryhmään.

address:{index}:type

string

Asiakkaan osoitteen tyyppi. Sallitut arvot: Invoice/Delivery/Home

V

Jos Excel-tiedosto sisältää vähintään yhden osoitteen, uusi osoiteosio luodaan asiakkaan tietoihin Excelin sisällön perusteella. Muussa tapauksessa nykyiset osoitetiedot säilytetään.

Uusi osoiteosio luodaan asiakkaan tietoihin Excelin sisällön perusteella.

Mikäli kentässä on jokin muu arvo kuin Invoice/Delivery/Home, järjestelmä antaa virheilmoituksen.

Osoiteosio luodaan uudelleen asiakkaan tietoihin Excelin sisällön perusteella.

Mikäli kentässä on jokin muu arvo kuin Invoice/Delivery/Home, järjestelmä antaa virheilmoituksen.

Uusi osoiteosio luodaan asiakkaan tietoihin Excelin sisällön perusteella.

Mikäli kentässä on jokin muu arvo kuin Invoice/Delivery/Home, järjestelmä antaa virheilmoituksen.

address:{index}:streetAddress1

string

 Katuosoite (rivi 1).

V

Virheilmoitus tiedostoa tuotaessa, mikäli kyseiselle index:ille on olemassa address:{index}:type -sarake.

Virheilmoitus tiedostoa tuotaessa, mikäli kyseiselle index:ille on olemassa address:{index}:type -sarake.

Ilmoitus virheellisestä rivistä, mikäli kyseiselle index:ille on olemassa address:{index}:type -sarake.

Ilmoitus virheellisestä rivistä, mikäli kyseiselle index:ille on olemassa address:{index}:type -sarake.

address:{index}:streetAddress2

string

 Katuosoite (rivi 2).

V

Ei muutoksia asiakkaan tietoihin.

Ei muutoksia asiakkaan tietoihin.

Ei muutoksia asiakkaan tietoihin.

Ei muutoksia asiakkaan tietoihin.

address:{index}:postalCode

string

 Postinumero.

V

Virheilmoitus tiedostoa tuotaessa, mikäli kyseiselle index:ille on olemassa address:{index}:type -sarake.

Virheilmoitus tiedostoa tuotaessa, mikäli kyseiselle index:ille on olemassa address:{index}:type -sarake.

Ilmoitus virheellisestä rivistä, mikäli kyseiselle index:ille on olemassa address:{index}:type -sarake.

Ilmoitus virheellisestä rivistä, mikäli kyseiselle index:ille on olemassa address:{index}:type -sarake.

address:{index}:city

string

 Kaupunki.

V

Virheilmoitus tiedostoa tuotaessa, mikäli kyseiselle index:ille on olemassa address:{index}:type -sarake.

Virheilmoitus tiedostoa tuotaessa, mikäli kyseiselle index:ille on olemassa address:{index}:type -sarake.

Ilmoitus virheellisestä rivistä, mikäli kyseiselle index:ille on olemassa address:{index}:type -sarake.

Ilmoitus virheellisestä rivistä, mikäli kyseiselle index:ille on olemassa address:{index}:type -sarake.

address:{index}:country

string

Maa 

V

Ei muutoksia asiakkaan tietoihin.

Ei muutoksia asiakkaan tietoihin.

Ei muutoksia asiakkaan tietoihin.

Ei muutoksia asiakkaan tietoihin.

eInvoiceMode

string

Asiakkaan käyttämä sähköisen laskutuksen tila. Sallitut arvot: None (tyhjä)/Broker/Email

V

Olemassa oleva arvo säilytetään.

Tyhjä eInvoiceMode -vaihtoehto asetetaan asiakkaan tietoihin.

Jos asiakkaan tiedoissa on eInvoiceMode -vaihtoehto, se poistetaan asiakkaan tiedoista.

Tyhjä eInvoiceMode -vaihtoehto asetetaan asiakkaan tietoihin.

eInvoiceBroker

string

Sähköisen laskutuksen Välittäjätunnus.

V

Ei muutoksia asiakkaan tietoihin.

Ei muutoksia asiakkaan tietoihin.

Virheilmoitus puuttuvasta rivitiedosta, jos eInvoiceMode:n arvo on Broker.

Virheilmoitus puuttuvasta rivitiedosta, jos eInvoiceMode:n arvo on Broker.

eInvoiceAddress

string

E-invoice address. 

V

Ei muutoksia asiakkaan tietoihin.

Ei muutoksia asiakkaan tietoihin.

Virheilmoitus puuttuvasta rivitiedosta, jos eInvoiceMode:n arvo on Broker.

Virheilmoitus puuttuvasta rivitiedosta, jos eInvoiceMode:n arvo on Broker.

einvoiceEmail

string

Sähköisessa laskutuksessa käytettävä sähköpostiosoite. Osoite validoidaan, jos kentässä on oikeaa muotoa oleva sähköpostiosoite.

V

Ei muutoksia asiakkaan tietoihin.

Ei muutoksia asiakkaan tietoihin.

Virheilmoitus puuttuvasta rivitiedosta, jos eInvoiceMode:n arvo on Email.

Virheilmoitus puuttuvasta rivitiedosta, jos eInvoiceMode:n arvo on Email.

phoneNumber:{index}

string

Asiakkaan puhelinnumero.

V

Jos Excel-tiedosto sisältää vähintään yhden puhelinnumeron, järjestelmä lisää uuden puhelinnumero-osion asiakastietoihin tiedoston tietojen perusteella. Muussa tapauksessa olemassaolevat puhelinnumerot säilytetään sellaisenaan.

Uusi puhelinnumero-osio luodaan tiedoston tietojen perusteella. Tyhjiä kenttiä ei huomioida.

Uusi puhelinnumero-osio luodaan tiedoston tietojen perusteella. Tyhjiä kenttiä ei huomioida.

Uusi puhelinnumero-osio luodaan tiedoston tietojen perusteella. Tyhjiä kenttiä ei huomioida.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.