Skip to main content
Skip table of contents

Kuitin ulkoasun muokkaaminen

Solteq Commerce Cloud mahdollistaa paperisten ja sähköisten kuittien alku- ja lopputekstien sekä ulkoasuun muokkaamisen. Määritykset tehdään taustapalvelussa yritystason asetuksissa, ja ne voidaan tarvittaessa ylikirjoittaa myymäläkohtaisissa asetuksissa. Sekä kuluttaja-asiakkaille että yritysasiakkaille on mahdollista luoda omat kuittiulkoasut.

Mikäli halutaan, että uudet asetukset päivittyvät kassoille välittömästi, kassoilla täytyy suorittaa Päivitä tiedot -toiminto.

Kuitin ulkoasun määritykset yritystason asetuksissa

Kuitin ulkoasu, kun kaikki kentät on jätetty tyhjiksi

Alla oleva taulukko sisältää merkit, joita Kuitin alku/lopputeksti sekä Kuluttaja/yritysasiakkaan kuittiulkoasu -kentissä voidaan käyttää halutun kuitin ulkoasun toteuttamiseksi.

Syöte

Tarkoitus

\b

Rivi tulostetaan lihavoituna. Tämä syöte annetaan rivin alkuun.

{clerkFirstName}

Kassahenkilön etunimi.

{clerkLastName}

Kassahenkilön sukunimi.

{totalDiscounts}

Alennuksien kokonaissumma.

{workstationId}

Kassan tunniste.

{customer.displayName}

Asiakkaan nimi.

{customer.taxCode}

Yritysasiakkaan Y-tunnus.

Jos et halua, että asiakkaiden nimet tulostuvat kuitteihin, voit käyttää vakiotekstiä kuittiulkoasu-kentissä, kuten alla olevassa esimerkissä.

Vakiotekstin käyttäminen kuitin alku-ja lopputeksteissä

Esimerkki kuitin ulkoasusta

Kuitin ulkoasu näyttää samalta kuin kuvassa, mikäli seuraavat määritykset on annettu yritystasolla

  • Kuitin alkuteksti = (tyhjä)

  • Kuitin lopputeksti = Teitä palveli {clerkFirstName}

  • Yritysasiakkaan kuittiulkoasu = \bAsiakas: {customer.displayName}

  • Yritysasiakkaan kuittiulkoasu = \bYritys: {customer.displayName} ({customer.taxCode})

Esimerkki kuitin ulkoasusta

Työaseman tulostusasetukset

Voit määritellä kuitin rivien pituuden työaseman Print Service -asetuksissa. Jos Tulosta laajemmat tuotetiedot -asetus on päällä, tuotteen ID sekä yksityiskohtaisempi tuotenimi tulostuvat kuittiin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.