Skip to main content
Skip table of contents

Hinnastojen lataaminen taustapalveluun ja taustapalvelusta Excel-muodossa

Voit halutessasi tehdä massamuokkauksia olemassaoleviin hinnastoihin siten, että lataat hinnaston Excel-muotoisena taustapalvelusta, teet muutokset hintoihin Excel-tiedostossa, ja lataat lopuksi tiedoston takaisin taustapalveluun. Olemassaolevan hinnaston hintatiedot korvataan tällöin Excel-tiedoston sisältämillä tiedoilla. Voit myös luoda kokonaan uusia hinnastoja Excel-muodossa, ja ladata ne taustapalveluun.

Taustapalvelusta on mahdollista ladata hinnastoja Excel-muodossa kahdella eri tavalla:

 • Klikkaa Normaalihinnat-näkymässä kolmea pistettä hinnaston rivillä, ja valitse valikosta Vie.

  Vie-työkalu Normaalihinnat-näkymässä

 • Klikkaa hinnaston tiedoissa Vie-kuvaketta.

  Vie-kuvake hinnaston tiedoissa

Excel-muotoisen hinnaston voit puolestaan ladata taustapalveluun klikkaamalla Normaalihinnat-näkymässä Tuo tiedostosta -kuvaketta, ja valitsemalla sitten tuotavan tiedoston.

Tuo tiedostosta -kuvake

Seuraavaksi avautuu ponnahdusikkuna, joka ilmoittaa onnistuiko tiedoston lataaminen. Saat sähköpostiisi myös viestin, jossa kerrotaan tietojen tuonnin onnistumisesta. Jos tiedoston tuomisessa oli ongelmia, sähköposti myös sisältää tiedon riveistä, joita ei tuotu virheiden takia. Sähköposti sisältää myös rivikohtaisesti syyt, miksi jokin rivi hylättiin. Virheelliset rivit on mahdollista korjata tietojen perusteella, ja Excel voidaan sitten tuoda uudestaan järjestelmään.

Excel-tiedostomallit:

 • Tiedostopohja kaikilla tiedoilla: taustapalvelusta tuodut tiedot.

RegularPrice_template.xlsx

 • Tiedostopohja suppeilla tiedoilla: sisältää ainoastaan välttämättömät tiedot uusien hintatietojen tuomiseksi taustapalveluun.

RegularPrice_template_import_minimal.xlsx

Excel-tiedoston kentät

Hinnasto-Excel-tiedosto koostuu kahdesta osiosta:

 • metadata-osio, joka sisältää hinnaston tiedot kuten sen nimen sekä alkamis- ja päättymispäivät,

 • hinnoittelusääntörivit, jotka sisältävät uudet normaalihinnat hinnaston kaikille tuotteille.

Otsikko/metadata-osio

Kenttä

Tyyppi

Pakollinen/valinnainen

Description

pricing

string

P

Hinnaston tunniste.

 • Ladattaessa tiedostoa taustapalveluun:

  • Mikäli kenttä on tyhjä, järjestelmä luo uuden hinnaston.

  • Jos kentässä on jokin arvo, järjestelmä päivittää olemassaolevan hinnaston. Jos tunnistetta vastaavaa hinnastoa ei kuitenkaan löydy taustapalvelusta, tiedoston tuominen epäonnistuu.

 • Taustapalvelusta ladatussa tiedostossa tämä kenttä sisältää ladatun hinnaston tunnisteen.

pricingName

string

P

Hinnaston nimi.

pricingDescription

string

V

Hinnaston kuvaus.

startdate

date time

P

Päivämäärä ja kellonaika, jolloin hinnasto tulee voimaan.

enddate

date time

P

Päivämäärä ja kellonaika josta lähtien hinnasto ei ole enää voimassa.

stores

string

P

Myymälä(t), joissa hinnasto on käytössä. Jokaisen myymälän nimen tulee olla omana sarakkeenaan tällä rivillä.

store id

string

P

Niiden myymälöiden tunnisteet, joissa hinnasto on käytössä. Jokaisen myymälän tunnisteen tulee olla omana sarakkeenaan tällä rivillä, ja kunkin tunnisteen tulee vastata myymälän nimeä stores-rivillä.

Min Margin %

numeroarvo - prosenttiarvo

O

Tuotteiden odotettu minimikate. Mikäli jollekin tuotteelle syötetty uusi normaalihinta aiheuttaisi sen, että sen kate olisi pienempi kuin minimikate, tuotteen rivi korostuu punaisella värillä.

Tämä tieto ei lataudu järjestelmään, kun Excel tuodaan taustapalveluun; se on mukana ainoastaan Excel-tiedoston muotoilussa.

Rivit

Vaikka hinnaston lataamiseen on mahdollista käyttää Excel-tiedostopohjaa kaikilla tiedoilla, huomaa että tästä osiosta ainoastaan id sekä new price -sarakkeiden tiedot tuodaan taustapalveluun hinnason päivittämiseksi tai uuden hinnaston luomiseksi.

Kaikkien hintojen tulee olla verollisia. Kun tiedosto ladataan taustapalvelusta, veron määrä lasketaan ja sisällytetään jokaisen tuotteen hintaan.

Kenttä

Tyyppi

Pakollinen/Valinnainen

Description

id

string

P

Tuotteen ID. Järjestelmä käyttää tunnusta hakeakseen tuotteen, jonka hintatiedot päivitetään.

name

string

V

Tuotteen nimi.

 • Ei huomioida, kun Excel-tiedosto ladataan taustapalveluun.

 • Lisätään Excel-tiedostoon, kun tiedosto ladataan taustapalvelusta.

SKU

string

V

Tuotteen SKU.

 • Ei huomioida, kun Excel-tiedosto ladataan taustapalveluun.

 • Lisätään Excel-tiedostoon kun tiedosto ladataan taustapalvelusta.

current price

decimal

V

Tuotteen tämänhetkinen myyntihinta.

 • Ei huomioida, kun Excel-tiedosto ladataan taustapalveluun.

 • Lisätään Excel-tiedostoon kun tiedosto ladataan taustapalvelusta.

purchase price

decimal

V

Tuotteen ostohinta.

 • Ei huomioida, kun Excel-tiedosto ladataan taustapalveluun.

 • Lisätään Excel-tiedostoon kun tiedosto ladataan taustapalvelusta.

new price

decimal

P

Tuotteelle asetettava uusi hinta.

tax

decimal

V

Tuotteen veroprosentti. Kaikkien tuotteiden hintojen tulee olla verollisia tässä Excel-tiedostossa.

 • Ei huomioida, kun Excel-tiedosto ladataan taustapalveluun.

 • Lisätään Excel-tiedostoon kun tiedosto ladataan taustapalvelusta.

margin

numero - prosenttiluku

V

Tuotteen kate sen jälkeen kun uusi hinta on asetettu; sisältää verot. Tämän kentän sisältö lasketaan automaattisesti seuraavaa kaavaa käyttäen:

(new price - purchase price) / new price * 100%

Tämän sarakkeen kentät on merkitty punaisella, mikäli kate olisi pienempi kuin metadata-osiossa määritelty minimikate.

Ei huomioida, kun Excel-tiedosto ladataan taustapalveluun (järjestelmä laskee katteen uudelleen taustapalvelussa.)

category:XYZ

string

V

Kaikki tuotekategoriat.

Näitä tietoja ei huomioida, kun Excel-tiedosto ladataan taustapalveluun.

Kun hinnasto viedään taustapalvelusta, tuotekategoriat jotka ovat mukana hinnastossa tulevat mukaan, jokainen kategoria omana sarakkeenaan.

Tuotteiden hintojen päivittäminen Excelin avulla

 1. Luo uusi hinnasto taustapalvelussa, tai valitse taustapalvelun Normaalihinnat-näkymässä hinnasto, jota haluat muokata.

 2. Lataa tiedosto taustapalvelusta joko

  • klikkaamalla kolmea pistettä hinnaston rivillä Normaalihinnat-näkymässä, ja valitsemalla sitten Vie, tai

   Vie-työkalu Normaalihinnat-näkymässä

  • klikkaamalla Vie-kuvaketta hinnaston tiedoissa.

   Vie-kuvake hinnaston tiedoissa

 3. Excel-muotoinen hinnasto latautuu koneellesi.

 4. Avaa tiedosto sopivassa ohjelmassa kuten Excelissä, ja syötä uudet hinnat tuotteille new price -sarakkeeseen.

  • Älä muuta muita tietoja; muut kuin new price -sarakkeeseen tehdyt muutokset jätetään pois, kun tuot tiedoston takaisin taustapalveluun.

  • Tuotteiden uudelleen lasketut kateprosentit näkyvät margin-sarakkeessa.

   New price -sarake Excel-tiedostossa

 5. Tallenna Excel-tiedostoon tekemäsi muutokset.

 6. Lataa Excel-tiedosto takaisin taustapalveluun klikkaamalla Normaalihinnat-näkymässä Tuo tiedostosta-kuvaketta, ja valitsemalla tallentamasi tiedoston.

  Tuo tiedostosta -kuvake

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.