Skip to main content
Skip table of contents

HP HR2150 Solteq Commerce Cloud POS -asetukset USB HID -tilaa varten

Tässä tilassa viivakoodinlukija toimii näppäimistönä, ja lukijan syöte menee aktiivisena olevaan ohjelmaan/ikkunaan Windowsissa. Kassaohjelma ja taustapalvelu tunnistavat syötteen <HOME> etuliitteen ja Enter-loppuliitteen perusteella.

Kaikki viivakoodit tulee skannata oikeassa järjestyksessä.

  1. Resetoi viivakoodinlukija tehdasasetuksiin ja aseta näppäimistön tila.

  2. Laita Function Key -tila päälle.

  3. Aseta oma etuliite <HOME>:ksi.

  4. Aseta loppuliite rivinvaihdoksi.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.