Skip to main content
Skip table of contents

Infor M3

Infor M3 on pilviperustainen toiminnanohjausjärjestelmä, jonka integraatio Solteq Commerce Cloudin kanssa voidaan toteuttaa Solteq Connectorin avulla. Infor M3 -integroinnin avulla on mahdollista suorittaa tietyt ERP-toiminnot (kuten esimerkiksi tuotehallinta, laskutus tai ketjutilausten tekeminen) Infor M3ssa, ja tietyt myymälätoiminnot (kuten myynti) puolestaan Solteq Commerce Cloudissa.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu järjestelmien välillä siirtyvät tiedot, kun integraatio on otettu käyttöön.

Siirrettävät tiedot

Siirtosuunta

Huomioitavaa

Tuotetiedot

Infor M3 → Solteq Commerce Cloud

Myyntitapahtumat

Solteq Commerce Cloud → Infor M3

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.