Skip to main content
Skip table of contents

Keittiön tilat

Myymälässä käytössä olevaa keittiön tila valitaan myymäläkohtaisissa asetuksissa.

Seuraavat keittiön tilasta kertovat näkymät ovat tarjolla mobiilisovelluksessa:

  • Yleisnäkymä: Näyttää kaikki tilatut tuotteet samassa näkymässä. Käyttäjät voivat tarkistaa ja tulostaa ruoka-annosten valmistusohjeita tästä näkymästä.

  • Palvelu: Näyttää kaikki tilaukset joissa on tuotteita jotka poimitaan linjastosta, pakataan ja sitten luovutetaan asiakkaalle.

  • Keittiö: Näyttää kaikki tilaukset joissa on keittiössä valmistettavia tuotteita.

  • Odottaa: Näyttää kaikki verkkokaupasta tai muista ulkoisista kanavista tulevat tilaukset. Kyseisille tilauksille tulee suorittaa Hyväksy/Peru-toiminto.

Alla olevassa taulukossa on vertailtu Pikaruoka- sekä Pöytiintarjoilu-tilojen eroja.

Toiminto

Pikaruoka-tila

Pöytiintarjoilu-tila

Yleisnäkymä

(tick)

(tick)

Palvelu

(tick)

(error)

Keittiö

(tick)

(tick)

Odottaa

(tick)

(tick)

Tilaus voidaan lähettää ennen kuin maksu on suoritettu kassalla

(error)

(tick)

Tabletilla voi olla useita kortteja yhtä tilausta varten

(error)

(tick)

Tilaus lähtee automaattisesti keittiöön kun se laitetaan kuittiparkkiin

(error)

(tick)

Painike, jolla tilaus voidaan lähettää keittiöön

(error)

(tick)

Kuvake, joka näyttää kuitin tulostustilan

(tick)

(error)

Palvelupisteen tulostin käytettävissä

(tick)

(error)

Keittiön tulostin käytettävissä

(tick)

(tick)

Seuraavassa taulukossa on kuvattu, miten tuotteen Lähetä keittiöön -asetukset vaikuttavat sen näkyvyyteen eri näkymissä.

  • KYLLÄ = Tuote näkyy kyseisellä alueella.

  • EI = Tuote ei näy kyseisellä alueella.

Tuotteen Lähetä keittiöön -asetus

Pikaruoka-tila (Palvelu)

Pikaruoka-tila (Keittiö)

Pikaruoka-tila (Odottaa)

Pöytiintarjoilu-tila (Keittiö)

Pöytiintarjoilu-tila (Odottaa)

Ei koskaan

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

EI

EI

Aina

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

Jos muokattu

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

KYLLÄ

Jos ei muokattu

KYLLÄ

EI

KYLLÄ

EI

(EI TUETTU)

Valitse: Lähetä keittiöön

KYLLÄ

KYLLÄ

(EI TUETTU)

KYLLÄ

(EI TUETTU)

Valitse: Ota valmis tuote

KYLLÄ

EI

(EI TUETTU)

EI

((EI TUETTU)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.