Skip to main content
Skip table of contents

Kitchen Service -asetukset

Kitchen Service määrittelee seuraavat työaseman asetukset:

  • onko palvelu käytössä vai ei 

  • onko keittiötablettisovellus käytössä vai ei 

  • valmiin tilauksen näyttöaika tabletilla sekunneissa

  • valmiin tilauksen näyttöaika päätteellä sekunneissa

  • palvelun URL-osoite

    • Palvelun osoite kannattaa jättää useimmissa tapauksissa tyhjäks; muussa tapauksessa jos osoite vaihtuu dynaamisesti, palvelu ei käynnisty. Jos työasemalla on useampia ethernet-rajapintoja, se saattaa käyttää automaattisesti väärää; tässä tapauksessa URL tulee määrittää manuaalisesti, esim: http://192.168.0.11:9001.

Kitchen Service -asetukset

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.