Skip to main content
Skip table of contents

Tuotteiden hintojen massamuuttaminen Excelin avulla: opetusvideoita

Tällä sivulla esitellään esimerkein, miten voit muokata kokonaisen tuotekategorian tuotteiden myyntihintoja Excelin avulla.

Alleolevassa esimerkissä Beer-tuoteryhmään kuuluvien tuotteiden hintoja muutetaan (esimerkiksi siksi, että tuottajahinnat ovat nousseet); tuotteille tulee ensin laskea minimikate, jotta uudet hinnat voidaan asettaa.

Tuotetietojen vieminen ja muokkaaminen Excel-muodossa

  1. Tuotteet rajataan tuoteryhmän perusteella.

  2. Suodatettu lista tuotteista viedään Excel-muodossa taustapalvelusta.

  3. Excel-tiedostosta poistetaan turhat sarakkeet.

  4. Excel-tiedostoon lisätään uusi sarake, johon lasketaan tuotteiden katteet.

  5. Tuotteiden myyntihintoja muokataan siten, että katteet paranevat.

Videossa käytetty laskukaava on: 

kate% = (((myyntihinta - ostohinta) / myyntihinta)* 100)

Verollinen ostohinta lasketaan tuotteen veroprosenttia hyödyntäen:

=(E2-(G2*(1+D2/100)))/E2

Taustapalvelusta ladattu alkuperäinen Excel-tiedosto:

DEMO_Original.xlsx

Muokattu Excel-tiedosto:

DEMO_Import.xlsx

Muokattujen tuotetietojen tuominen taustapalveluun

  1. Muokattu Excel-tiedosto tuodaan takaisin taustapalveluun.

  2. Mikäli tietojen tuominen ei onnistunut, tähän liittyvä liittyvä sähköposti-ilmoitus kertoo syyn.

  3. Excel-tiedostoa muokataan virheen korjaamiseksi.

Taustapalveluun tuotu Excel-tiedosto:

DEMO_Import.xlsx

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.