Skip to main content
Skip table of contents

POS Service -asetukset

Tämän palvelun asetuksissa määritellään työasemalle kassanäkymä sekä muita kassan toimintaan liittyviä asetuksia.

POS Service asetukset.png

Työaseman POS Service -asetukset

Sisäinen Portti

Älä muuta Sisäinen portti -asetusta. Pilvisynkronisoinnin aikaväliä voi tarvittaessa muuttaa.

Kassanäkymä

Valitse työasemalla käytettävä kassanäkymä tällä asetuksella.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.