Skip to main content
Skip table of contents

Tuotetyypit

Tuotteen perusrakenne, raportointitiedot ja hallinnoitavat tuotetiedot määräytyvät sen tuotetyypin mukaan. Solteq Commerce Cloudissa on mahdollista käyttää useita erilaisia tuotetyyppejä.

Perustuotteet

Perustuote tarkoittaa yleensä fyysistä tuotetta, joka voidaan varastoida. Perustuote voidaan myydä erillisenä, ja sitä ei myyntihetkellä muokata mitenkään.

Perustuotteiden hinnat ovat useimmiten kiinteitä. Jos tuote toimitetaan tukusta omalla tunnisteellaan (viivakoodi/SKU) varustettuna, kyseessä on perustuote. Solteq Commerce Cloudissa perustuotteen linkitys varastoon tehdään SKU-koodilla, ja varastoon vienti erikseen varastonhallintatoiminnallisuuden avulla.

Periaatteessa kaikki tuotteet ovat mitattavissa varastossa, mutta Solteq Commerce Cloudissa termi perustuote tarkoittaa yhtä ei-muokattua tuotetta, jolla ei ole päämallia, eikä se koostu ainesosista. Perustuotteista on mahdollista muodostaa tuotepaketteja, ja reseptituotteet voivat myös sisältää perustuotteita.

Katso lisätietoja sivulta Perustuotteen ominaisuudet.

Reseptituotteet

Reseptituotteet rakentuvat ainesosista, eli ne hyödyntävät reseptiikkaa. Reseptiikka mahdollistaa ainesosaperusteisen hinnoittelun, jossa tuotteen hinta voi  koostua pohjahinnasta, ainesosien hintojen summasta sekä eri optioiden hinnoista. 

Reseptituotteet sisältävät tyypillisesti ainesosia, joiden arvo mitataan varastoarvona; itse tuote koostuu näistä ainesosista, joilla on oma mittayksikkö, annostus ja hinta. On myös mahdollista korvata oletusarvoiset ainesosat eri ainesosien annostuksilla ja lisävalinnoilla. Reseptituotteita käyttämällä ruoan myynti ja annosten hinnoitteluperusteet voivat perustua täysin asiakkaan valintoihin.

Katso lisätietoja sivulta Reseptituotteen ominaisuudet.

Palvelutuotteet

Palvelutuotteet ovat tuotteita jotka ovat jonkin resurssin (henkilön tai järjestelmän) tuottamia palveluita. Palvelutuotteissakin voidaan hyödyntää reseptiikkaa lisäämällä niihin palveluainesosia. Palvelutuotteita ei voi lisätä varastonhallintaan.

Katso lisätietoja sivulta Palvelutuotteen ominaisuudet.

Varianttituotteet

Varianttituote tuotetyyppi, jolla on päämalli sekä tuotenumero, jonka alla ovat sen variaatiot eli variantit. Variantit koostuvat päämallille annetuista attribuuteista; jokaista attribuuttia tai niiden yhdistelmää vastaa oma tuote - eli variantti. Esimerkiksi tekstiilituotteet ovat usein variantteja, koska päämallille voidaan antaa attribuutteja kuten väri ja koko. Jokainen väri-koko-yhdistelmä on oma varianttinsa, jolla on oma tunniste (viivakoodi ja/tai SKU). Jokaiselle variantille on mahdollista asettaa myös oma tuotekuva.  

Katso lisätietoja sivulta Varianttituotteen ominaisuudet.

Lahjakorttituotteet

Lahjakorttituote edustaa kassalla myytäviä lahjakortteja. Lahjakorttituotteilla ei ole omaa hintaa; kulloinkin myytävän lahjakortin arvo määrittelee lahjakortin hinnan ostoskorissa.

Lahjakorttituotteiden ominaisuuksia ovat:

  • Lahjakorttituotteita ei voi lisätä tuotepainikkeina kassan ulkoasuun; kassaan on kuitenkin mahdollista lisätä Myy lahjakortti -toimintopainike. Lahjakorttituotteita ei voi myöskään hakea kassalla tuotehaulla.

  • Lahjakortteja ei käsitellä varastonhallinnassa.

  • Lahjakorttien kanssa ei voi hyödyntää alennuksia.

Katso lisätietoja sivulta Lahjakorttituotteen ominaisuudet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.