Skip to main content
Skip table of contents

Näytön resoluutio taustapalvelua käytettäessä

Solteq Commerce Cloudia suositellaan käytettäväksi resoluutiolla 1920 x 1080 (eli Full HD). Tällöin järjestelmän skaalaus tulisi olla 100%. Tätä isommilla resoluutiolla ja jos skaalaus on todella suuri, voi käyttöliittymän käytettävyys heikentyä. On suositeltavaa hakea skaalausta siten, että taustapalvelu näyttää alla olevan esimerkin mukaiselta.

Esimerkki taustapalvelun resoluutiosta ja skaalaamisesta suositelluilla arvoilla

Taustapalvelu ei ole optimaalisen näköinen esimerkiksi resoluutiolla 1366 x 768, jos valikko on esillä, koska tällöin taulukot eivät näy kokonaisina.

Esimerkki taustapalvelusta, kun resoluutioksi on valittu 1366 x 768

Työskennellessä tämän resoluution kanssa on suositeltavaa pitämään valikko piilossa.

Esimerkki taustapalvelusta, kun resoluutioksi on valittu 1366 x 768: valikko piilotettu

Tablettitila aktivoituu kun resoluutioksi on valittu 1024 x 768: tekstipainikkeet muuttuvat tällöin kuvakkeiksi.

Taustapalvelu tablettitilassa

Mobiilitila aktivoituu kun leveys säädetään alle 960 pikselin. Tällöin taulukkojen muoto muuttuu listasta laatoiksi.

Taustapalvelu mobiilitilassa

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.