Skip to main content
Skip table of contents

WLAN-verkkoyhteyden määrittäminen maksupäätteelle

Yoximo-päätteessä on langaton verkkoyhteys, jonka saat käyttöön syöttämällä päätteeseen langattoman verkkosi nimen ja salasanan. Langaton verkko ei sisälly maksupäätepalveluun.

Maksupäätteen käyttämän verkon suojaustyyppi tulee olla WPA2 (AES), jolle on ennalta määritelty salausavain (preshared key). Langattoman verkon tulee olla 802.11b/g/n –standardin mukainen ja toimia 2,4 gigahertsin taajuusalueella.

Näppäimistön käytöstä:

 • Tietoja syötettäessä voi vaihtaa näppäimistön syöttötilaa Menu-näppäimellä (syöttötila voi olla numero, isot kirjaimet tai pienet kirjaimet).

 • Kun haluat syöttää esimerkiksi A-kirjaimen, paina näppäintä 2 ja kaksi kertaa Menu-näppäintä. Näytön alareunassa näkyvät tällöin valittavat kirjaimet. Paina näppäintä 2 niin monta kertaa, että haluamasi merkki näkyy syöttökentässä.

 • Erityismerkistön saat esille painamalla ensin näppäintä 1 ja sitten Menu-näppäintä.

 • Voit liikuttaa kursoria syöttökentässä nuolinäppäimillä. 

 • Painamalla keltaista Corr-näppäintä poistat kursoria edeltävän merkin.

 • Valitsemalla OK poistut syöttökentästä, ja syötetty tieto jää muistiin.

 • Valitsemalla Stop poistut syöttökentästä, eikä syötetty tieto jää muistiin.

Langattoman verkon käyttöönotto

 1. Paina Menu-näppäintä ja valitse kohta 4 (Asetukset).

 2. Valitse 1 (WLAN-asetukset).

 3. Valitse 2 (SSID), jolloin näytöllä näkyy Syötä WLAN SSID ja syöttökenttä.

 4. Syötä verkon nimi, ja paina OK.

 5. Valitse 3 (Salasana), jolloin näytöllä näkyy teksti Syötä WPA-salasana ja syöttökenttä.

 6. Syötä salasana ja paina OK.

 7. Poistu WLAN-valikosta painamalla STOP-näppäintä.

 8. Pääte näyttää syötetyn SSID:n ja pyytää hyväksymään tai hylkäämään muutoksen.

 9. Kun hyväksyt WLAN-asetusten muutokset, pääte käynnistyy uudelleen.

 10. Käynnistyksen aikana tulisi päätteen IP-osoite tulla näkyviin näytölle.

  • Mikäli IP-osoitekenttä on tyhjä, yhteyden muodostaminen WLANiin on epäonnistunut. Tarkista että olet syöttänyt WLAN SSID:n sekä salasanan oikein.

Kassajärjestelmään integroidussa Yoximossa tulee huomata, että pääset käyttämään Menun toimintoja vain, kun painat Menu-näppäintä päätteen käynnistyessä eli boottauksen aikana. Muutoin WLAN-asetusten syöttö tapahtuu samoin kuin erillispäätteen osalta.

Maksupääte käyttää ensisijaisena yhteystapana WLAN-verkkoa, jos se saa yhteyden siihen verkkoon, jonka tiedot siihen on syötetty. Kun maksupääte käyttää WLAN-verkkoa, näytön yläreunan ilmaisinpalkissa näkyy antennikuvake.

Jos WLAN-verkkoon ei saada yhteyttä tai yhteys katkeaa, maksupääte siirtyy automaattisesti käyttämään 3G-yhteyttä. Jos WLAN-verkko tulee uudelleen käytettäväksi, maksupääte siirtyy automaattisesti uudelleen käyttämään sitä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.