Skip to main content
Skip table of contents

Maksupäätteiden yhteysongelmien selvitteleminen

Koska yhteys kassan ja maksupäätteen välillä käyttää TCP/IP-yhteyttä, se saattaa joskus yllättäen katketa. Järjestelmässä on tarkistustoiminto, joka tarkkailee yhteyttä maksupäätteeseen.

Jos yhteys katkeaa maksun aikana, käyttäjälle tulee näkyviin alla oleva ilmoitus.

Virheilmoitus yhteyden katkeamisesta

Tarkista, että maksupääte on liitetty LAN:iin (kaapeli on kiinni) tai että WLAN on toiminnassa. Tarkista myös että kassana toimiva työasema on LAN-verkossa (kaapeli on kiinni) tai että sen käyttämä WLAN on toiminnassa. Paina sen jälkeen Jatka; kassa yrittää muodostaa yhteyden uudelleen.

Järjestelmä yrittää pakottaa muodostamaan yhteyden kaksi kertaa, mutta jos yhteyttä ei saada muodostettua uudelleen, alla oleva ilmoitus tulee näkyviin. Käyttäjä voi yrittää keskeyttää maksutapahtuman manuaalisesti, ja yrittää uudelleen toista maksutapaa käyttäen.

Virheilmoitus siitä, että yhteyden muodostaminen uudelleen on epäonnistunut

Jos tämän katkoksen aikana asiakas suoritti onnistuneesti maksun, voi olla että maksu on hävinnyt. Ota tässä tapauksessa yhteyttä Solteqin asiakastukeen, jotka voivat auttaa asian varmistamisessa sekä mahdollisissa maksun korjaamiseen/hyvittämiseen liittyvissä toimenpiteissä

LAN-yhteyden LLMNR-protokollaongelmien selvitteleminen

  • Paikallisessa LAN-verkossa yhteyden muodostamiseen hyödynnetään lyhyttä nimeä, jonka laite lähettää käyttäen LLMNR-protokollaa. Joissakin tapauksissa reititin estää tämän toiminnon WLAN- ja LAN-verkkojen välillä. Jos kassa on WLAN-verkossa ja maksupääte LAN-verkossa, tarkista reitittimen asetukset.

  • HP-reititin: LLMNR on HP-reitittimissä nimellä IGMP ja oletuksena poissa päältä. Laita se päälle, että LLMNR:ia voidaan käyttää.

  • Vaihtoehtoinen tapa: Aseta maksupäätteelle staattinen IP, ja käytä sitä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.