Skip to main content
Skip table of contents

Versiotiedote 03/2020

Kirjanpito-osio taustapalveluun

Taustapalveluun julkaistaan Kirjanpito-osio, johon käyttäjä pystyy luomaan kirjanpito tilejä kirjanpidollisten tarpeiden mukaisesti.
Kirjanpito ei ole oletuksena käytössä, vaan se voidaan aktivoida Asetukset -> Yritys:


Tämän jälkeen valikolle ilmestyy "Kirjanpito".
Järjestelmä luo automaattisesti oletustilit, jolle kirjanpidolliset tapahtumat menevät jollei tarkempaa
sääntöä löydy. Oletustilit ovat seuraavat tyypeittäin. Lisäksi listattuna sääntöjen järjestys: alimpana
oleva sääntö on määräävä. Yksi tili voidaan määritellä vain kerran, mutta tilillä voi olla useampia
sääntöjä.

Jos säännöissä on päällekkäisyyksiä, kassa valitsee automaattisesti ensimmäisen löytämänsä
säännön.

Myynti:

 • Asiakas

 • ALV-koodi

 • Tuotekategoria

 • Tuote

Alennukset:
Oletuksena alennuksille ei ole omaa tiliä, tällöin alennukset lasketaan mukaan myyntiin. Mutta jos
alennuksille luodaan oma tili. Tällöin myyntitileille menee tuotteen alkuperäinen hinta ja alennuksiin
alennuksen määrä.

 • Asiakas

 • ALV-koodi

 • Tuotekategoria

 • Tuote

 • Alennussyykoodi

Pyöristykset:
Ei lisäsääntöjä. Sisältää käteisen pyöristykset.

Maksuvälineet:

 • Asiakas

 • Maksuväline

Maksuvälinelistauksessa näytetään maksupääte toimittaja kohtaisesti kaikki eri tilityserät, koska nämä vaihtelevat maksupääte kohtaisesti. Vaihtoehtoisesi kaikki korttimaksut voidaan ohjata yhdelle tilille säännöllä "PaymentTerminal | All".

Maksu sisään:

 • Syykoodi

Maksu ulos:

 • Syykoodi

Kustannuspaikat
Kustannuspaikat voidaan määritellä kuten aikaisemminkin Yritys/Myymälä/Työasema kohtaisesti Asetukset - valikon alta.
Jatkossa kaikki järjestelmään syötetyt kustannuspaikat näkyvät myös keskitetysti Kirjanpito -> Kustannuspaikat - valikon alta, missä voidaan syöttää erikoissääntöjä kustannuspaikoille jos on tarvetta. Tuettuja erikoissääntöjä määräytymisjärjestyksessä:

Myynti ja alennukset:

 • Kategoria

 • Tuote

Maksuvälineet:

 • Maksuväline

Kustannuspaikoille voidaan lisätä myös vapaa kuvaus sisäisiä tarpeita varten.

Raportointi
Kirjanpito raportti päivittyy automaattisesti ja raportti on katsottavissa ja ladattavissa taustapalvelusta


Lisäksi kirjanpidon aineisto on saatavilla API-palveluiden kautta.


Tuki asiakkaiden käytölle kioskilla ja muita parannuksia

Kioskin uudessa versiossa on mahdollista hyödyntää asiakaskohtaista hinnoittelua. Asiakas voidaan skannata viivakoodinlukijan kautta kioskilla tehtävän tilauksen ostoskoriin, jolloin kyseisen asiakkaan asiakashinnoittelu astuu voimaan sekä ostoskorin sisällölle että kioskin tuotevalikoimalle. Alennettu hinta on asiakkaan nähtävillä, ellei asiakkuutta poisteta ostoskorista.
Jotta asiakashinnoittelun hyödyntäminen on mahdollista, tulee asiakkaalle määrittää taustapalvelussa tunnisteeksi CustomerCard. Tunnisteeseen laitetaan henkilökortin tunniste, jonka jälkeen määritelty luku- ja/tai merkkijono voidaan lukea kioskin skannerilla.


Asiakashinnoittelun lisäksi kioskin teksteihin ja ulkoasuun on tehty muutamia muutoksia. Jatkossa "Tilaa"-painikkeen sisältämän tekstin voi itse määritellä esimerkiksi "Maksa"-vaihtoehtoon. Tämä onnistuu taustapalvelussa kohdassa Asetukset > Valitse työasema > Kiosk Service.

Tuki vaakatuotteille

Massan tai kappaleen mukaan myytäviä tuotteita voi punnita vaa'alla ja myydä vaa'an tulostamaa viivakoodia käyttäen. Viivakoodi sisältää kassaohjelmiston tarvitseman tiedon tuotteesta, sen määrästä ja hinnasta.

Vaakatuotteille tuotteen hinta tulee ilmoittaa joko kilogrammoissa tai kappaleissa, riippuen tuotteen vaakatyypistä.

Integraatio vaakajärjestelmiin on mahdollista tehdä käyttäen Solteq Cloud POS API-rajapintoja. Tämä vaatii kuitenkin vaakasofta koneelle erillisen päivitysskriptin mikä voidaan toteuttaa Solteqin toimesta.


Tilausten suodattamiseen parannuksia

Jatkossa tilauksia voidaan hakea maksutavan, asiakkaan tai kirjanpitotilin mukaan.

Suodattimien päivämäärän valitsijaan parannuksia

Esim. Tilastojen hakeminen eri aikaväleille helpottuu uudessa ohjelmistoversiossa. Ajanjakson valintaan tuodaan valmiita pikavalintoja. Valittua ajanjaksosuodatinta painamalla ohjelma palauttaa ajanjakson suodattimeen, jolloin päivämäärää voi helposti muokata valitsematta kaikkia suodattimia alusta alkaen uudelleen.

Jatkossa kaikkia suodattimeen valittuja arvoja voidaan muokkaa suoraan klikkaamalla suodatinta.

Kassan ulkoasun kopiointi taustapalvelussa

Kassan ulkoasun kopiointi onnistuu valitsemalla Toiminnot-sarakkeesta "Kopioi". Ulkoasun kopiointi mahdollistaa uusien ulkoasujen luomisen helposti ja nopeasti vanhempaa ulkoasua editoimalla.

Hintalistojen luominen ja muokkaus taustapalvelussa

Asiakaskohtaisten ja yleisesti käytössä olevien hintalistojen, kuten kampanjoiden, luominen ja muokkaaminen tulee taustapalvelussa mahdolliseksi. Hintalistoja voi luoda uusia kohdasta Alennukset > Luo Uusi. Uuteen hintalistaan valitaan ne tuotteet, joita hinnoittelu koskee, sekä aikaväli, jonka ajan hinta on voimassa. Lisäksi hintalistaan voi hakea vain tietyt asiakasrekisterissä olevat asiakkaat tai kaikki asiakkaat, jolloin hinta tulee tuotteelle riippumatta siitä, lisätäänkö kuitille asiakasta vai ei.

Lisäksi palautettu mahdollisuus määritellä alennus koskemaan mitä tahansa kategoriatyyppiä. Aikaisemmin vain vakio tuoteryhmä oli mahdollinen.


Maksu kassaan & otto kassasta X/Z-raporteissa

Maksu kassaan ja Otto kassasta näkyvät jatkossa syykoodeittain X- ja Z-raporteilla.

Ravintola-flow

Keittiöpalveluun tuodaan uusi työjärjestys, eli ravintola-flow. Ravintola-flow mahdollistaa kuitin rakentamisen normaalisti pöydittäin. Kuitti aloitetaan ja sille merkitään haluttu pöytänumero, kun se siirretään kuittiparkkiin odottamaan seuraavaa muokkausta. Kuitille voi lisätä tuotteita, lähettää tuotteita keittiöön valmistettavaksi osissa.


Kuitin jakaminen ja yksinkertainen pöytäkartta tulee seuraavassa versiossa Huhtikuun alussa.

Solteq Cloud POS tukee nyt 3 eri keittiötyyppiä ja alla on listattu erot näiden välillä:

Yksinkertainen

Pikaruoka

Pöytiin tarjoilu

Erillinen palvelualue

NO

YES

NO

Keittiö

YES

YES

YES

Tilaus voidaan lähettää keittiöön, ennen kuin se on maksettu

NO

NO

YES

Sallitaan useampi bongi per kuitti keittiössä

NO

NO

YES

"Lähetä keittiöön" – asetus tuotteelta vaikuttaa

NO

YES

YES

Kassalla on erillinen toiminto "Lähetä keittiöön"

NO

NO

YES

Tieto keittiötabletilla, onnistuiko kuitin tulostus

YES

YES

NO

Varianttituotteiden tuki varastonhallinnassa

Uudessa versiossa on mahdollista viedä myös Varianttituotteita varastoon. Tämä edellyttää, että tuotteita luotaessa variantille määritellään SKU, ilman SKU:ta tuotetta ei voida inventoinda tai tilata varastoon.

Bugikorjauksia

 • Osittaisen hyvityksen toteutus korjattu

  • Jatkossa hyvitystä tehdessä voidaan syöttää useampi eri maksuväline.

 • Myymäläpäällikö-roolin valtuuksia korjattu

 • Bugi tilausten duplikoitumisessa

 • Parannettu Nets-terminaalien integraatiota

  • Mahdollisuus asettaa TerminalReady tarkistus

 • Lisätty tarkistuksia API rajapintaan hintalistojen alku- ja loppupäivämäärien osalta. Lisäksi mahdollista erikseen asettaa hintalista "ei-aktiiviseksi" API-rajapinnan kautta ilman, että muokkaa loppupäivämäärää.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.