Skip to main content
Skip table of contents

Versiotiedote 04/2021

Panttijärjestelmä

Uudessa versiossa on mahdollista hallita tuotteiden pantteja. Pantit voidaan luoda Tuotteet-valikon yhteydessä taustaohjelmassa. Pantille asetetaan ID, nimi, kategoria, veroprosentti sekä yksikköhinta. Oletuksena järjestelmässä on Suomen yleisimmät pantit 0,10 €, 0,15 €, 0,20 € ja 0,40 €.
Tuotteelle voidaan lisätä pantti tuotteen muokkausnäkymässä.

Taustalla tuotteen hinta on pantiton. Kassalla tuotteen myyntihintaan lisätään pantti automaattisesti.

Varastotuotteiden tuontia ja vientiä Exceliin on parannettu

Varastotuotteita on uudessa versiossa mahdollista hallita Excelin kautta. Varastotuotteita on mahdollista tuoda Excelin kautta ja niitä on mahdollista viedä Exceliin. Tätä varten voidaan ladata mallitiedostot taustaohjelman polusta Varasto > Varastotuotteet > Lataa mallitiedostot.


Varastotuotteen mallitiedostossa automatiikka validoi, onko yksikkö, jota varastotuotteelle ollaan antamassa, kelvollinen. Kuvassa on esimerkki virheilmoituksesta, kun yksiköksi on syötetty jotain muuta kuin jokin käytössä olevista yksiköistä.

Varastotuote voidaan tuoda Excelistä valitsemalla "Tuo". Tuonnista tulee käyttäjän sähköpostiin ilmoitus, jossa kerrotaan, montako uutta tuotetta järjestelmään tuotiin onnistuneesti, montako päivitettiin ja monessako oli virheitä. Sähköpostissa kerrotaan myös mahdollisten virheiden laatu, jotta ne on helppo korjata.
Varastotuotteet voidaan viedä painamalla "Vie". Mikäli tuotteet halutaan viedä suodattamatta, ohjelma tarkistaa, onko se tarkoituksenmukaista. Ohjelma olettaa, että varastotuotteita on paljon, jolloin kaikkien vieminen kerralla tuottaa suuren tiedoston.

Mahdollisuus positiiviselle ja negatiiviselle myynnille samalla kuitilla

Uudessa versiossa on mahdollista syöttää positiivisia ja negatiivisia rivejä samalle kuitille. Tämä ominaisuus mahdollistaa esimerkiksi pullonpalautuksen ja veikkausmyynnin voitonmaksun helposti muiden tuotteiden myynnin yhteydessä. Ominaisuus on aktivoitava käyttäjäryhmäkohtaisesti taustaohjelman polusta Käyttäjät -> Ryhmät > "Negatiivinen rivi". Oletuksena ominaisuus ei ole sallittu yhdellekään ryhmälle.

Tuotteelle voidaan kassalla antaa negatiivinen määrä.

Negatiivista myyntiä varten voidaan luoda myös oma painike kassan ulkoasuun. Painike voidaan luoda kassan ulkoasun muokkaustyökalulla. Painikkeeseen voidaan määrittää joko tietty tuote tai vain negatiivinen rivi -toiminto. Käytettäessä tuotteeseen linkitettyä negatiivista riviä, kyseisen tuotteen hinta kirjautuu ostoskoriin negatiivisena. Käytettäessä vain negatiivista riviä, on painikkeen painamisen jälkeen valittava tuote, jonka hinta kirjataan negatiivisena.

Taustalla tuotteeseen linkitetyn negatiivisen rivin antavan painikkeen konfiguraatio näyttää seuraavalta:


Mikäli tuotetta ei haluta linkittää painikkeeseen, valitaan painikkeen konfiguraatiosta "Tuote"-kohtaan "Negatiivinen rivi".
Kassalla ostoskoriin aktivoituu hyvitystila, jos kaikkien rivien summa on pienempi kuin nolla.

Myyntituotteen luomista varastotuotteesta helpotettu

Uudessa versiossa varastotuotteesta voidaan luoda myyntituote nopeasti käyttämällä vain varastotuotteen SKU:ta.
Ensin luodaan varastotuote taustaohjelman "Varasto"-valikosta löytyvän "Varastotuotteet"-kohdan alle. Luonnin jälkeen kopioidaan varastotuotteen SKU ja siirrytään "Tuotteet"-valikkoon. Sieltä painetaan "Lisää uusi" ja valitaan tuotetyypiksi "Varastotuote".

Myyntituote voidaan luoda helposti syöttämällä tuotteen tunnisteeksi varastotuotteen SKU. Ohjelma hakee varastotuotteen tiedot myyntituotteelle automaattisesti. Uutena kohtana on myös "Myyntiyksikön monistaja", josta voidaan määrittää, millä kertoimella varastotuotteen käyttämä yksikkö kerrotaan, kun myyntituotetta myydään. Esimerkiksi litran pullo varastotuotteena voidaan myydä neljän senttilitran annoksina. Tällöin myyntiyksikön monistaja olisi 0.04 eli neljä sadasosaa varastotuotteesta, ja yhden kyseisen myyntituotteen myyminen vähentäisi varastosta 0.04 * varastotuotteen yksikön verran.

Varastotuotteen tietojen haun jälkeen täytetään myyntituotteelle loput tiedot (esimerkiksi myyntihinta, mahdollisesti lisää kategorioita, tuotekuva jne.) ja painetaan "Tallenna".

Tilauksien aika-arviot keittiössä

Jatkossa kun uusi tilaus saapuu verkkokaupasta tai muusta ulkoisesta järjestelmästä, voi keittiö antaa arvioin tilauksen toimituksesta tai noudosta. Vaihtoehdot tulee konfiguroida keittiökohtaisesti myymälän asetuksista taustalla.

Toimitusajan ilmoittaminen keittiötabletilla

Heti toimitettavaa tilausta hyväksyttäessä keittiötabletilla tilauksen hyväksyjä tekee arvion toimitusajasta. Tämän jälkeen järjestelmä laskee ajankohdan, jolloin tilauksen tulisi olla valmis ja toimitettuna. Tästä tulee myös tieto verkkokauppaan.

Pieniä parannuksia ja korjauksia

 • Keittiöbongia on selkeytetty:

  • Jätetäään yläreunaan 2 cm marginaali, jotta bongi voidaan kiinnittää helpommin.

  • Lisätty erotinmerkki tuotteiden väliin.

  • Kavennettu ainesosamuokkauksien listausta.

 • Korjattu bugi, jossa korttimaksun yhteydessä saattoi tulla ylimaksua kuitille.

 • Korjattu bugi, jossa kuittinumero saattoi vaihtua seuraavaan, mikäli ulkoisen lähetteen maksu epäonnistui.

 • Korjattu bugi, jossa myymälän vaihtaminen ei vaihtanut oikeaa myymälää tilausten suodattimeen.

 • Taustaohjelman tietoturvaa on parannettu.

 • Vapaan tekstin syöttäminen kassalla ei enää riko tilausten vientiä Exceliin.

 • Kirjanpito raportin saa ulos uudessa versiossa SIE-standardin muotoisena.

 • Uudessa versiossa asiakkaan kuitilla alennukset näkyvät myös tuotekohtaisesti.

 • Kioskin UI:n ostoskorimekaniikkaa on parannettu.

 • Kaksirivisellä asiakasnäytöllä ostoskorin loppusumma näkyy tuotteen lisäyksen jälkeen.

 • Kassan ulkoasun mukautettuun alatunnisteeseen on uudessa versiossa mahdollista valita "Aloita maksu" -toimintoon maksutavaksi lahjakortti.

 • Korjattu bugi, jossa ostotilauksen hyväksyminen ei ollut mahdollista, mikäli ostotilaukselta oltiin poistettu tuotteita.

 • Korjattu bugi, jossa käteismaksutavan puuttuminen työaseman maksutapakonfiguroinneista kaatoi kassan ulkoasun.

 • Taustaohjelman käännöksiä on parannettu.

 • Varastonhallinnan virheilmoituksia on selkeytetty.

 • Uudessa versiossa laskun jaossa jokainen tuote näkyy vain yhdellä rivillä, vaikka sitä olisi bongattu kuitille useita kertoja.

 • Vaakatuotteet toimivat uudessa versiossa itsepalvelukioskilla normaalisti.

 • A4-tulosteille tulostuvat uudessa versiossa QR-koodit ja viivakoodit. Lisäksi A4-tulosteisiin on päivitetty fontti.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.