Skip to main content
Skip table of contents

Versiotiedote 05/2021

Kassakäyttäjien työaika sekä massatuonti ja -vienti Excelillä

Kassakäyttäjien takana voidaan määritellä esim. kesätyöntekijöille sopimuksen voimassaoloaika sekä kaikilla käyttäjätyypeillä on mahdollisuus jättää henkilö ulos työajanseurannasta.
Kassakäyttäjien massaa voidaan paremmin hallita Excel-vienneillä ja -tuonneilla:

Ainesosan tai myyntituotteen luominen varastosta

Ainesosat ja myyntituotteet voidaan luoda uudessa versiossa suoraan varastosta. Varastossa näytetään myös kaikki jo olemassa olevat ainesosat ja myyntituotteet, jotka on linkitetty kyseiseen varastotuotteeseen.

Ostohinnan näkyminen myyntituotteella sekä hinnoittelutyökalu

Tuotteiden hinnoittelua on selkeytetty. Nyt taustalla tuotteen hinnoittelun yhteydessä näkee ostohinnan suhteutettuna myyntimääriin. Muutos on tehty ainesosiin, varastotuotteisiin ja resepteihin.

Tuotteen hinnoittelu voidaan tehdä käyttäen kateprosenttia tai suoraan hintaa. Järjestelmä näyttää myös sekä ostohinnan että marginaalin. Reseptiikka osaa laskea reseptin mukaan ainesosien kustannukset.
Kateprosentti lasketaan: ((myyntihinta – ostohinta) / ostohinta * 100)
Marginaaliprosentti lasketaan: ((myyntihinta – ostohinta) / myyntihinta * 100)

Cardu-integraatio

Uudessa versiossa Solteq Cloud POS:ssä on mahdollisuus tehdä integraatio digitaaliseen kanta-asiakaskorttijärjestelmään Carduun. Kun integraatio on käytössä, asiakkaan on mahdollista valita Cloud POS:ää käyttävä yritys Cardusta, ja asiakastiedot siirtyvät automaattisesti Cardusta Cloud POS:ään. Taustaohjelmaan siis muodostuu Cardun asiakastietojen perusteella asiakas. Kun asiakkaan Cardu-sovelluksesta löytyvä QR-koodi luetaan kassalla, taustaohjelmasta haetaan asiakkaan tiedot automaattisesti ostoskoriin.

Jotta Cardu voidaan ottaa käyttöön, on yritys ensin rekisteröitävä Cardu Manageriin. Tähän löytyvät Cardun omat ohjeet osoitteesta https://www.cardu.com/en/yritysratkaisut/ . Kun yrityksen tunnukset on luotu, kirjaudutaan sisään Cardu Manageriin. Jotta integraatio Cloud POS:ään voidaan tehdä, on luotava integraatiotunnukset. Tämä tapahtuu Cardu Managerista valitsemalla Service > Users > Create new.

Tunnusten luonnin jälkeen tunnuksiin syötettyyn sähköpostiosoitteeseen tulee linkki, jossa on tunnukset sisäänkirjautumista varten. Nämä tunnukset syötetään taustaohjelmaan polkuun Asetukset > Cardu. Ensin painetaan oikealta ylhäältä "Muokkaa", sitten syötetään tunnukset ja lopuksi "Tallenna".

Lopuksi yrityksen on luotava oma kortti Carduun, jotta asiakkaat voivat ottaa Cardun käyttöön. Cardun sivuilta osoitteesta https://manager.cardu.com/help löytyy neuvoja, miten kortti luodaan ja minkälaisia konfigurointeja korttiin on mahdollista tehdä.

Verot mahdollista eritellä kirjanpidossa

Uudessa versiossa on mahdollista eritellä myyntien verot omille tileilleen, kun taas vanhassa versiossa myynnit ja verot kirjautuivat samalle tilille myyntitilien alle. Mikäli verot on eritelty kirjautumaan omille tileilleen, myyntitileille kirjautuvat enää myynnit.
Verotili voidaan luoda tekemällä kirjanpitoon tili, jonka tyypiksi tulee "Verot" [kuvassa virheellisesti SalesTax]. Tilille voidaan asettaa sääntöjä täysin samalla tavalla kuin muillekin tileille, esimerkiksi Veroprosentti-säännön mukaan siten, että veroprosentin 24 toteuttavat myynnit kirjautuvat tälle tilille.

Kun tili on luotu, se ja lisäksi oletustili "Verot" näkyvät kirjanpidon tililuettelossa. Oletustilille kirjautuvat kaikkien niiden myyntien verot, joille ei ole erikseen määritelty tiliä. Esimerkiksi jos käytössä on verotili, jolle kirjautuu veroprosentin 24 verot, muut verot kirjautuvat oletustilille.
Mikäli yhtään verotiliä ei ole käytössä, myyntitileille kirjautuvat summat sisältävät myös verot, kuten vanhassakin versiossa.

Pieniä parannuksia ja korjauksia

 • Kuitille lisätty vapaa teksti sijoittuu kuitilla omalle paikalleen, eikä ryhmity automaattisesti ylös.

 • Mahdollisuus valita, ettei samanlaisia reseptejä yhdistellä kuitilla automaattisesti.

  • Asetus löytyy myymälätasolta ja on oletuksena päällä

 • Esipainettujen lahjakorttien voimassaolo alkaa siitä hetkestä kun ne aktivoidaan kassalla.

 • Lahjakortille voi nyt maksaa myös tuotteen pantin.

 • Lahjakorttien myynnissä voi syöttää määrän suoraan.

 • Saman maksuvälinetyypin kesken jaettiin asetukset kuten "tulosta kauppiaan tosite". Korjattu nämä maksuvälinekohtaisiksi.

 • Kassan UI:n automaattista päivittymistä on parannettu.

 • Varastotuotteiden vienti- ja tuonti-Excelit vastaavat nyt muodoltaan toinen toisiaan.

 • Lisätty valmistajan tuotenumero varastotuotteille.

 • Kotiinkuljetuksissa lisätään automaattisesti asiakkaan puhelinnumeron eteen "+358".

 • Kun tilaus viedään kuittiparkkiin ilman pöytäkarttaa, sille lisätään automaattisesti viitteeksi keittiön tilausnumero.

 • Keittiössä ei näytetä jo valmistettuja tuotteita tilauksella nollamäärällä. Ongelma tuli esiin, kun pöytään tilattiin tuotteita useassa erässä.

 • Korjattu kenttien skaalautuvuutta kassalla pienemmillä resoluutioilla.

 • Korjattu alennuksien pyöristyksiä.

 • Korjattu väärin pyöristetty loppusumma, kun kuitilla oli pantillinen tuote sekä alennus ja kuitti maksettiin kortilla.

 • Jos Poplapayn maksupäätteissä paluusanomasta puuttuu tieto credit vai debit, käytetään debit-tietoa oletuksena. Tietyt business-kortit eivät mene enää tämän jälkeen nimellä "Unknown".

 • Korjattu ongelma, kun ladattiin tilaus, jossa oli vapaa teksti.

 • Korjattu pyöristysongelmat sisäisillä maksuvälineillä.

 • Poistettu tyhjät merkit varastotuotteen SKU:n edestä ja lopusta.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.