Skip to main content
Skip table of contents

Versiotiedote 10/2020

Uusi logo ja taustapalvelun etusivu

Solteq Cloud POS:lla on uusi logo:


Taustapalvelun uusi etusivu näyttää tältä:

Taustaohjelman valikot voidaan pienentää tai laajentaa

Vastedes taustaohjelman alavalikoita voidaan pienentää tai laajentaa siirtymättä itse valikkoon. Koko valikko on myös mahdollista piilottaa.

Päätetyn kuitin mitätöinti

Päätettyjä kuitteja on nyt mahdollista mitätöidä. Päätetty kuitti on mahdollista mitätöidä vain kokonaan; yksittäisiä rivejä ei ole mahdollista mitätöidä. Mitätöinti voidaan tehdä vain samana päivänä, jolloin kuitti on tehty. Kun kuitti peruutetaan, on sillä olevat maksut on palautettava samalle maksutavalle, jolla on ne on maksettu.
Jotta kuitti voidaan mitätöidä, se pitää ensin etsiä. Kuitti voidaan etsiä kassalla esimerkiksi skannaamalla kuitin viivakoodi tai kassaohjelman toiminnolla "Etsi kuitti". Kun haluttu kuitti on valittu, voidaan valita "Mitätöi kuitti".


Tämän jälkeen aukeaa vahvistusikkuna, jossa kerrotaan, mihin maksutapohin kuitti ollaan päättämässä:

Jos kuitilla on esimerkiksi kortti- ja käteismaksu, korttimaksu palautetaan ensin. Tämä tapahtuu samalla tavalla kuin hyvityksessä eli korttipäätteelle siirtyy maksettavaksi negatiivinen summa. Palautus alkaa heti, on vahvistusikkunassa on painettu "Mitätöi". Korttimaksun palauttamisen jälkeen kassaohjelma ilmoittaa palautettavan käteisen määrän. Lopulta kassaohjelma ilmoittaa "Kuitin mitätöinti onnistui".
Taustalla mitätöity kuitti näkyy tilassa "Mitätöity". Kuitista muodostuu myös toinen kuitti, joka on identtinen lukuunottamatta tuotteiden ja maksujen summia: ne ovat alkuperäisten summien vastalukuja eli etumerkki on negatiivinen.


Kuittia ei ole mahdollista mitätöidä, mikäli siinä on useita korttimaksuja lisäksi hyvityskuittia ole mahdollista mitätöidä.

Käyttäjäryhmien oikeuksien muokkaus

Aiemmin jokaiselle käyttäjäryhmällä – pääkäyttäjä, myyjä, myymäläpäällikkö, kassavastaava sekä hallinto – oli ennalta määritellyt oikeudet järjestelmän eri osa-alueiden näkemiseen ja muokkaamiseen. Nyt jokaisen käyttäjäryhmän oikeuksia sekä kassaohjelmassa että taustapalvelussa on mahdollista muokata.
Tämä tapahtuu taustapalvelun polusta Käyttäjät > Ryhmät > Haluttu käyttäjäryhmä. Muokkasnäkymä näyttää esimerkiksi seuraavalta:


POS-otsikon alla olevat vaihtoehdot vaikuttavat käyttäjäryhmän oikeuksiin kassaohjelmassa. BackOffice-otsikon alla olevat vaihtoehdot puolestaan vaikuttavat käyttäjäryhmän oikeuksiin taustapalvelussa. Taustapalveluun voidaan määritellä käyttäjälle luku- ja kirjoitusoikeudet. Kirjoitusoikeuksia ei ole mahdollista antaa, mikäli lukuoikeuksia ei olla annettu. Käyttäjäryhmän nimeä ei ole mahdollista muuttaa. Tehdyt muutokset saadaan voimaan painamalla oikealta yläkulmasta "Tallenna".

Varastoyksiköt ja tuotekohtaiset varastotiedot

Vastedes on mahdollista luoda omia varastoyksiköitä. Tämä helpottaa esimerkiksi tilanteita, jossa esimerkiksi jotakin tuotetta ostetaan tynnyreissä ja myydään litroissa. Tällöin voidaan määritellä, kuinka monta litraa yksi tynnyri on, joten ostotilauksessa vastaanotettujen tynnyreiden määrä siirtyy automaattisesti litroiksi tuotteelle varastoon.
Kustomoituja varastoyksiköitä voidaan luoda taustapalvelun polusta Varasto > Kustomoidut yksiköt > "Lisää uusi".


Uudelle kustomoidulle yksikölle lisätään nimi, lyhenne (maksimissaan kolme merkkiä), mitta (esimerkiksi massa), määrä (esimerkiksi 1000) ja mittayksikkö (esimerkiksi kg). Alla luodaan varastoon käyttöön mittayksikkö tonni (1000 kg):

Lopuksi painetaan oikealta yläkulmasta "Tallenna".
Uutta on myös tuotekohtainen tarkastelu varaston yleisnäkymässä. Tähän päästään klikkaamalla jotakin tuotetta, kun varaston yleisnäkymä on näkyvillä:

Tämän jälkeen avautuu tuotekohtainen näkymä. Siinä voidaan muokata tuotteen varastonimeä, ostohinta sekä mittäyksikköä, joka varastolla on. Ostohinta määritellään vastaamaan yhtä kappaletta käytössä olevaa mittayksikköä. Alla olevassa kuvassa tomaatille on valittu juuri luotu tonni mittayksiköksi. Näkymän alalaidassa näkyy tuotteen varastotilanne. Sekin näkyy siinä mittayksikössä, joka tuotteelle on valittu.

Muutokset voidaan tallentaa painamalla oikeasta yläkulmasta "Tallenna".

Lahjakortin numeroinnin muutokset

Vastedes lahjakortin numerointi tapahtuu seuraavasti: syötetään etuliite, sen jälkeen lahjakortin numeroinnin ensimmäinen numero ja viimeinen numero. Ohjelma generoi numerosarjan formaatin nykyään automaattisesti etuliitteen ja vuorossa olevan numeron perusteella.

Maksupäätteen osoitteen puuttuminen ei enää kaada kassaohjelmaa

Aiemmin maksupäätteellä maksaessa kassaohjelma kaatui, mikäli laitteen osoitetta ei oltu syötetty taustapalveluun. Nyt ohjelma antaa alla olevan virheilmoituksen:


Tieto suodattimista lisätty Excel-vienteihin

Vastedes tilastoista tai tilauksista viedyissä Excel-tiedoissa on tieto niistä suodattimista, joita vietyjen tietojen hakuun on käytetty.

Pieniä parannuksia ja korjauksia

 • Maksu sisään- ja maksu ulos -toimintojen syykoodit näkyvät vastedes niistä tulostuvissa kuiteissa.

 • Korjattu bugi, jossa hyvityksiä ei vähennetty veroerittelystä tilastoissa.

 • Ainesosien listaa on nyt mahdollista selata alas vierittämällä.

 • Korjattu bugi, jossa reseptituotteen Tuotteet- ja Tuoteoptiot-kohdissa nimen muuttaminen muutti myös tuotteeseen johtavaa linkkiä. Alla olevassa kuvassa ominaisuus toimii oikein:

 • Kassaohjelmassa ei enää ole mahdollista syöttää kirjaimia hintakenttään esimerkiksi avointa tuotetta myytäessä.

 • Korjattu bugi, jossa kassajärjestelmä saattoi jättää kuittinumeroinnissa yhden kuitin välistä.

 • Korjattu reseptituotteiden hinta kassaohjelman näkymässä, jossa tuotetta ollaan lisäämässä ostoskoriin.

 • Korjattu bugi, jossa joidenkin reseptituotteiden hintana oli "NaN" kassaohjelman tuotehaussa.

 • Ohjelmiston Javascript-kirjastot on päivitetty uusimpiin versioihin.

 • Korjattu bugi, jossa kuitin siirtäminen kuittiparkista ei onnistunut skannaamalla.

 • Korjattu bugi, jossa työasema saattoi usein pyytää uudelleenautentikointia ilman syytä.

 • Kassaohjelman asennusprosessiin on lisätty eri lataustapahtumia indikoivia kuvakkeita.

 • Vastedes laskutus-maksuvälineen kauppiaan kuitilla on samat tiedot kuin asiakkaan kuitilla (lisätty ALV ja tuotteiden hinnat).

 • Ostoskorin tyhjentäminen rivi riviltä ajaa nyt saman asian kuin keskeneräisen kuitin mitätöinti.

 • Vastedes vain yksi kassaohjelma voi kerrallaan olla auki.

 • Lokaali tietokanta kassoilla tyhjennetään viikoittain. Tämä uudistus estää lokaalin tietokannan koon kasvusta tapahtuvan kassan hidastelun.

 • Korjattu bugi, jossa tuotteet ja kategoriat eivät olleet valittavissa dynaamisissa käännöksissä.

 • Korjattu bugi, jossa inventaariossa nollaksi merkatut arvot eivät tallentuneet.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.