Skip to main content
Skip table of contents

Versiotiedote 11/2021

Keittiön statuksien vaihtaminen taustapalvelusta

Uudessa versiossa voidaan keittiötilauksien tilaa vaihtaa myös taustapalvelusta ilman keittiötablettia. Tämä helpottaa ongelmatilanteiden ratkaisemista. Ongelmatilanteissa voidaan siis etsiä tietty tilaus taustapalvelusta ja vaihtaa sen tilaa oikeassa yläkulmassa olevien painikkeiden avulla.
Tilauksen tilat voivat olla:

 • "Ei lähetetty keittiöön" - Keittiöpalvelu on pois päältä, tai kyseessä on jokin muu verkko-ongelma

 • "Odottaa hyväksyntää" - Tilaus on tullut verkkokaupasta

 • "Aloitettu keittiössä" - Tilaus on keittiössä odottamassa työ alle ottamista tai työn alla

 • "Valmis keittiössä" - Tilaus on valmis keittiöstä

"Odottaa hyväksyntää" -tilassa "Hyväksy"-painikkeen jälkeen tulee vielä antaa valmistumisesta arvio, joka informoidaan tilaajalle.

Inventointiprosessin parannuksia

Jatkossa inventaarioon voidaan avulla lisätä tuotteita helpommin käyttäen kahta uutta tapaa:

Tapa 1: Lisää kaikki kyseisessä varastossa olevat tuotteet inventaarioon:

Tapa 2: Lisää kaikki järjestelmään perustetut varastotuotteet inventaarioon:


Vanha "Lisää kaikki" -ominaisuus tuo inventaarioon ne myyntituotteet, joilla on SKU määriteltynä. Käytännössä tämä tapa on hyödyllinen vain, kun asiakkaalla on jo myyntituotteita perustettuina, mutta varastonhallintaa ei vielä ole otettu käyttöön.
Uuteen versioon on myös lisätty mahdollisuus massapoistaa varastosta poistuneet tuotteet. Käytännössä ominaisuus toimii siten, että se poistaa valitusta varastosta kaikki varastotuotteet, joiden senhetkinen määrä varastossa on 0.

Katelaskenta tehdään verottomasta ostohinnasta

Tulevassa versiossa muutetaan katelaskenta perustumaan verottomaan ostohintaan. Käytännössä järjestelmä toimii katteen laskennan suhteen nettomarginaalilla.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että myyntituotteen näkymässä näytetään veroton ostohinta tuotteelle.

Pieniä parannuksia ja korjauksia

 • Huomaa, että vanha Kassan ulkoasu on vaihdettu valikkoon nimeltä Suunnittelutyökalu, ja sen alta löytyvät sekä kassan että verkkokaupan ulkoasun muokkaus.

 • API-rajapintojen muototarkistuksia on tiukennettu, ja samalla Swagger-dokumentaatiota on parannettu.

 • Myyntituotteen ja ainesosan luomista varastosta on nopeutettu. Nämä voidaan luoda suoraan avaamalla varastotuote taustapalvelun polusta Varasto → Varastotuotteet → Rivi, jossa on sininen pallo

  .

 • Mahdollisuus asettaa vapaa teksti -toiminnolle oletukseksi ominaisuus "Tulosta asiakkaan kuitille"  Oletuksena vapaat tekstit tulostuvat vain keittiöön.

 •  Lisätty mahdollisuus suodattaa varastotapahtumia suoraan SKU (GTIN) -koodilla. Huomaa, että hakuun on syötettävä SKU kokonaan.

 • Korjattu Kespro-integraatiossa viimeisimmän ostohinnan päivittyminen varastotuotteelle.

 • Myymäläkohtaisesti voidaan konfiguroida, kysytäänkö kassalla aina toimitustapaa kun ensimmäinen tuote lisätään ostoskoriin. Toiminto otetaan käyttöön vaihtamalla Normaali toimitustapa - asetukseen arvo Ei käytössä.

 • Jatkossa Synkasta tuodaan kapasiteettiyksikkö oikeasta kentästä. Aikaisemmin se tuotiin kentästä mikä oli tuotteilla vain 95% oikein .

 • Suomenkielinen tuotenimi tuodaan oikeasta kentästä Synkasta.

 • Hyvitysten syykoodit saattoivat mennä rikki ja se mitä näytettiin taustalla, ei vastannut todellisuutta kassalla. Jos havaitset ongelmia hyvityssyykoodeissa, käy versiopäivityksen jälkeen asettamassa ne uudelleen taustapalvelussa ja ongelma korjaantuu myös kassalla tällöin.

 • Mahdollisuus konfiguroida yhteinen Fortnox-integraatio -asetus useampaan yritykseen.

 • Virhe, josta aiheutui että Varastotuotteen päivitys kadotti myyntituotteelta Pantit ja kategoriat on korjattu.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.