Skip to main content
Skip table of contents

Kuitin mitätöinti

Voit tehdä kuitin mitätöinnin sellaisille maksutapahtumille, jotka on suoritettu kuluneen päivän aikana. Maksu hyvitetään sille maksutavalle, jota käytettiin alkuperäisessä maksussa.

Jos ostos on tehty aiemmin kuin kuluvana päivänä, kuittia ei voi mitätöidä, mutta se on mahdollista hyvittää (joko alkuperäistä kuittia käyttäen, tai ilman alkuperäistä kuittia).

  1. Hae kuitti kassalla joko

    1. skannaamalla viivakoodin kuitista, tai

    2. painamalla Valikko- ja sitten Etsi kuitti -painiketta; kuittilista tulee tällöin näkyviin.

  2. Valitse kuitti ja paina Mitätöi kuitti -painiketta.

  3. Valitse syykoodi (samat syykoodit ovat käytössä kuittien hyvittämisessä).

  4. Lisää tarvittaessa seliteteksti.

  5. Varmista mitätöinti painamalla Mitätöi-painiketta.

  6. Hyväksy tarvittaessa vielä mitätöidyn summan takaisinmaksu painamalla OK.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.