Skip to main content
Skip table of contents

Yotpo

Yotpo on sähköisen kaupankäynnin markkinointi- ja asiakassitouttamisjärjestelmä, jonka integraatio Solteq Commerce Cloudin kanssa voidaan toteuttaa Solteq Connectorin avulla.

Alla olevassa taulukossa on kuvattu järjestelmien välillä siirtyvät tiedot, kun integraatio on otettu käyttöön.

Siirettävät tiedot

Siirtosuunta

Huomioitavaa

Tilaukset

Solteq Commerce Cloud → Yotpo

Ne tilaukset, joista on mahdollista saada lunastettua palkintoja.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.