Skip to main content
Skip table of contents

Kirjanpito

Aktivointi

Kirjanpitomoduuli ei ole oletusarvoisesti käytössä. Jos haluat luoda tilikartan ja luoda kirjanpidon raportin kassan myynneistä, aktivoi ensin kirjanpito yrityksellesi Yritystason asetuksista, laittamalla Kirjanpito käytössä -asetus päälle.

Kirjanpito-näkymä taustapalvelussa

Tilikartta

Järjestelmä luo automaattisesti oletustilit. Yleensä kannattaa pitää nämä oletustilit ns. selvittelytileinä, johon kirjautuvat kaikki määrittelemättömät tapahtumat.

Tilityypit:

 • Myynti: Tälle tilille siirtyy kaikki myynti verollisena ja alennukset vähennettynä (Myynti: Kredit, Hyvitykset: Debit).

 • Maksuvälineet: Tälle tilille siirtyvät kaikki vastaanotetut maksut (Myynti: Debit, Hyvitykset: Kredit).

 • Pyöristykset: Tälle tilille siirtyvät kaikki käteismaksuvälineeseen liittyvät pyöristykset.

 • Maksu sisään: Tälle tilille siirtyvät kaikki vastaanotetut maksut, mitkä on tehty ilman myyntiä (kuten pohjakassa).

 • Maksu ulos: Tälle tilille siirtyvät kaikki maksetut maksut, mitkä on tehty ilman myyntiä (kuten pohjakassa).

Seuraavia oletustilejä ei luoda valmiiksi, joten ne tulee tehdä itse, mikäli haluat eritellä myynnistä erikseen alennukset ja verot omille tileilleen:

 • Alennukset: Tälle tilille siirtyvät kaikki alennukset, jos ne halutaan eritellä omalle tililleen (Alennukset: Debit, Alennuksen hyvitykset: Kredit).

 • Verot: Jos erillinen verotili on määritelty, Myynti-tili on veroton ja verot eritellään tälle tilille.

Tiliöintisäännöt

Kaikki myynti ilman tiettyä sääntöä tiliöidään oletustilille. Muuten tiliöinti tehdään seuraavien sääntöjen mukaan. Jos säännöissä on päällekkäisyyksiä, kassa valitsee ensimmäisen löytämänsä säännön.

Alla listatuissa säännöissä alimpina oleva sääntö on määräävin. Eli jos Myynnille on määritelty Tuote-sääntö, menee se aina kaikkien muiden sääntöjen edelle, ja tietty tuote menee aina määritellylle tilille.

Säännön tyyppi

Säännöt

Myynti

 • Asiakas

 • Veroprosentti

 • Tuotekategoria

 • Tuote

 • Myymälä

Vero

 • Asiakas

 • Veroprosentti

 • Tuotekategoria

 • Tuote

 • Myymälä

Alennukset

 • Asiakas

 • Veroprosentti

 • Tuotekategoria

 • Tuote

 • Alennussyykoodi

Pyöristykset

Ei sääntöjä.

Maksuvälineet

 • Asiakas

 • Maksuväline

 • Myymälä

Maksu sisään/ulos

Syykoodi

Kustannuspaikat

Kustannuspaikat voidaan määritellä yritys/myymälä/työasemakohtaisesti Asetukset-valikon alta. Yleensä kustannuspaikkojen määrittely myymälä/toimipaikkakohtaisesti on riittävää.

Kustannuspaikat näkyvät keskitetysti Kirjanpito → Kustannuspaikat -valikosta, jossa niille voidaan määritellä myös erikoissääntöjä, jos näille on tarvetta. Tuettuja erikoissääntöjä määräytymisjärjestyksessä:

Myynti ja alennukset:

 • Tuotekategoria

 • Tuote

Maksuvälineet:

 • Maksuväline

Tarvittaessa kustannuspaikalle voi asettaa useita samanaikaisia sääntöjä.

Raportointi

Tiliraporttia voi tarkastella reaaliaikaisena ja sen voi tulostaa haluamaltaan aikaväliltä Kirjanpidon Tiliraportti-näkymästä. Voit hakea tilauskohtaisesti tietylle tilille kirjautuneita tapahtumia myös Tilaukset-sivulta ja käyttää Tili-suodatinta.

Integrointi taloushallintojärjestelmiin

Voimme myös viedä tapahtumat automaattisesti päivittäin/kuukausittain omaan kirjanpitojärjestelmääsi Solteq Connector-integraatiotyökalun avulla.

Tuettuja kirjanpidon järjestelmiä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • Talenom

 • Procountor

 • Netvisor

 • Fennoa

 • Business Central (NAV)

 • Fortnox (Ruotsi)

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.