Skip to main content
Skip table of contents

Uuden kassakäyttäjän lisääminen

Voit lisätä uuden kassakäyttäjän klikkaamalla Kassahenkilöstö-näkymässä Lisää käyttäjä. Lisää käyttäjä -näkymä avautuu.

Lisää käyttäjä -näkymä

Syötä uudelle käyttäjälle seuraavat tiedot (Nimi, Sukunimi, Kieli ja Kätisyys ovat pakollisia tietoja):

 • Nimi

 • Sukunimi

 • Ulkoinen ID

  • Käyttäjän tunnus ulkopuolisessa järjestelmässä; käytetään integraatioissa.

 • Kustannuspaikka

  • Kassakäyttäjä voi kuulua kerralla useampaan kustannuspaikkaan; mikäli kustannuspaikkoja on useita, käyttäjän tulee valita niistä yksi sisäänkirjautuessaan kassalle.

 • Kieli: Kassalla käytössä oleva kieli.

 • Kätisyys

  • Vasen/oikea -valinta määrittää sen, millä puolella ostoskori ja painikkeet ovat kassaohjelmassa.

   Kassa oikeakatinen.PNG

   Ostoskorin ja painikkeiden asemointi oikeakätiselle käyttäjälle

   Kassa vasenkatinen.PNG

   Ostoskorin ja painikkeiden asemointi vasenkätiselle käyttäjälle

 • Työajanseuranta käytössä: laita tämä kytkin päälle, mikäli käyttäjän työtunteja seurataan työajanseurannalla.

 • Tunnisteet: kassaan kirjautumisessa käytettävä PIN-koodi tai kortin ID.

  • Järjestelmä luo nelinumeroisen PIN-koodin käyttäjälle automaattisesti. Koodia on myös mahdollista muuttaa sen luomisen jälkeen.

 • Työssäoloaika: kassakäyttäjän työsopimuksen alkamis- ja päättymispäivät.

  • Mikäli päivät syötetään tähän kohtaan, kassakäyttäjä on aktiivinen ainoastaan kyseisenä aikavälinä.

Tallenna muutoksesi ja luo uusi kassakäyttäjä klikkaamalla lopuksi Tallenna.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.