Skip to main content
Skip table of contents

Asetukset

Solteq Commerce Cloud -ohjelmiston ja työasemien konfigurointi tapahtuu taustapalvelussa Asetukset-näkymässä. Asetukset jakautuvat kolmeen eri tasoon:

Joitakin yritystason asetuksia on mahdollista yliajaa myymälä- ja työasematasolla. Näistä esimerkkejä ovat kuitin alku- ja lopputekstin sisältö

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.