Skip to main content
Skip table of contents

Uusien tuotteiden luonti kassalla

Kassalla on mahdollista lisätä kokonaan uusia tuotteita järjestelmään skannaamalla kyseisen tuotteen viivakoodi; skannaus käynnistää apuohjelman, joka ohjaa kassan käyttäjää tuotteen luomisen eri vaiheiden läpi.

Jotkin vaiheet tuotteen lisäämisessä ovat erilaisia riippuen siitä, onko tuotetietoja mahdollista täydentää GS1:n avulla, ja/tai lisätäänkö tuote varastonhallintaan:

 • Jos tuotetiedot voidaan hakea GS1:n avulla, tuotteen Nimi ja Veroprosentti tulevat automaattisesti täydennetyiksi.

 • Varastotietojen (Ostohinta ja Varastossa) syöttämistä ei tehdä, mikäli kassa

  • kuuluu yritykseen jossa Varastonhallinta on käytössä, ja

  • myymälään on liitetty tietty varasto.

Oletusarvoisesti myyntimitta kassan kautta lisätyille uusille tuotteille on kpl. Kun tuote on luotu, sen myyntimittaa voidaan tarvittaessa muuttaa taustapalvelussa.

Jotta kassan käyttäjä voisi lisätä uusia tuotteita järjestelmään, hänen tulee kuulua käyttäjäryhmään, jolla on Tuotteen luonti kassalla -oikeudet.

Kassa antaa virheilmoituksen, mikäli tuote jota ei ole vielä lisätty Solteq Commerce Cloudiin skannataan kassalla sellaisen käyttäjän toimesta, jolla ei ole oikeuksia lisätä uusia tuotteita.

Tuotteiden luontioikeuden antaminen käyttäjäryhmälle

 1. Klikkaa Käyttäjät taustapalvelun valikosta ja valitse Käyttäjäryhmät.

 2. Klikkaa käyttäjäryhmää listalta muokataksesi sen käyttöoikeuksia.

 3. Klikkaa POS-osiossa Tuotteen luonti kassalla -valintaruutu päälle.

  Tuotteen luonti kassalla -valintaruutu

 4. Klikkaa Tallenna tallentaaksesi muutoksesi.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.