Skip to main content
Skip table of contents

Tuotetietojen täydentäminen GS1:n Synkka-palvelun avulla

Solteq Commerce Cloudin tuote- ja ainesosatietoja kuten tuotteiden nimiä, kuvauksia ja tuotekuvia voidaan täydentää automaattisesti, jos tuotteiden toimittaja on jakanut kyseiset tiedot GS1:n Synkka-palvelulle. Sekä varastonimikkeen että myyntituotteen tiedot voidaan automaattisesti täydentää GS1-tiedoila pelkästään antamalla oikea GTIN-numerosarja uuden varastonimikkeen tunnistetiedoissa. Samalla kyseiset tiedot päivitetään aina automaattisesti ajan tasalle, mikäli toimittaja päivittää kyseisiä tietoja.

GS1 ja Synkka-palvelu

GS1 on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka kehittää ja ylläpitää standardeja, kuten viivakoodeja ja tuotetietostandardeja. Yksi näistä standardeista on GDSN, joka sisältää myös protokollan tuotetiedon jakamiseen tuotetiedon toimittajilta tuotetiedon käyttäjälle; esimerkiksi Hartwall Plc on tuottaja, siinä missä Commerce Cloud on käyttäjä.

GDSN-standardi on toteutettu palveluina useissa eri maissa. Suomessa palvelutoteutus on nimeltään Synkka; esimerkiksi kun Hartwall Plc päättää päivittää tarjolla olevaa 7UP Free soft drink 0,5 l (GTIN 06413600156840), organisaatio lähettää päivityksen Synkkaan, ja Commerce Cloud puolestaan ottaa kyseisen tiedon vastaan Synkan avulla.

Tällä hetkellä tuotetietojen täydentäminen on tuettua ainoastaan suomalaisen markkina-alueen tuotteille, koska GS1 Synkka toimii pääosin Suomessa. Muille markkina-alueille on tarjolla samantyyppisiä GDSN-perustaisia palveluita, kuten GS1 Validoo Ruotsissa; jos olet kiinnostunut tuotetietojen täydentämisestä Suomen markkina-alueen ulkopuolella, ota yhteys Solteq Commerce Cloud -tukeen vaatimuksiesi selvittämiseksi.

GS1-tuotetietoja hyödyntävien tuotteiden ja ainesosien perustaminen

Ensiksi tulee perustaa varastonimike, jolla on oikea GTIN; varastonimike on mahdollista perustaa taustapalvelussa tai Excel-tuonnin avulla.

Varastonimikkeen perustaminen taustapalvelussa:

 1. Klikkaa Varastonhallinta taustapalvelun valikosta, ja valitse Varastonimikkeet.

 2. Klikkaa Varastonimikkeet-näkymässä +Lisää.

 3. Skannaa tai näppäile oikea GTIN-koodi Viivakoodi-kenttään, ja klikkaa Hae. Jos GTIN on syötetty oikein, aukeaa varastonimikkeen muokkausnäkymä, jossa osa tiedoista (kuten tuotteen nimi) on automaattisesti täydennetty.

 4. Lisää muut tarvittavat tiedot uudelle varastonimikkeelle, ja klikkaa lopuksi Tallenna.

Varastonimikkeitä on mahdollista luoda ainoastaan GS1-tuotehierarkian pienimmille yksiköille, eli niitä ei voi luoda tuotepaketeille jotka sisältävät muita GTIN:ä. GS1:ssa pienimmillä hierarkian yksiköillä on unit descriptorin arvona BASE_UNIT_OR_EACH.

Kun olet perustanut varastonimikkeen, voit lisätä sille myyntituotteita (tuotteita ja ainesosia) eri tavoin:

Esimerkki tuotteen luomisesta taustapalvelussa:

 1. Klikkaa Tuotteet taustapalvelun valikosta.

 2. Klikkaa +Lisää uusi

 3. Klikkaa Perustuote.

 4. Vieritä näyttöä alaspäin, ja lisää uusi Tunniste tuotteelle klikkaamalla +Lisää tunniste. Tunnistetyypin tulee SKU, ja Tunnisteen kyseisen tuotteen GTIN-numero. Kun olet syöttänyt GTIN-numeron, järjestelmä varmistaa haluatko käyttää GS1-tietoja tuotetietojen täydentämiseen. Klikkaa Kyllä. Tämän jälkeen uudelle myyntituotteelle tulee automaattisesti useita eri tietoja, kuten nimi, kuvaus, kuva, ravintopitoisuustietoja sekä allergeenitietoja.

 5. Lisää muut tarvittavat tiedot tuotteelle, ja klikkaa lopuksi Tallenna.

Täydennettävät tuotetiedot

Solteq Commerce Cloud -tieto

GS1 -tieto

Esimerkki/Huom.

Myyntituotteen nimi

TradeItemDescription yrityksen kielellä.

7UP Free soft drink 0,5 l

Varastonimikepakkaukset

Kaikissa pakkauksissa on tämä esine.

 • Case (24 pcs) 6413601156849

 • Pallet (1152 pcs) 6413604156846

Veroprosentti

DutyFeeTaxCategoryCode jossa on DutyFeeTaxTypeCode arvolla “VAT”

14%

Nettosisällön yksikkö

NetContent

0.5l

Toimittajan nimi ja GLN

InformationProviderOfTradeItem

 • Toimittajan GLN: 6412909999998

 • Toimittajan nimi: Hartwall Oy Ab

Myyntituotteiden nimien käännökset

TradeItemDescription

 • EN: 7UP Free soft drink 0,5 l

 • FI: 7UP Free virvoitusjuoma 0,5 l

 • SV: 7UP Free läskedryck 0,5 l

Myyntituotteiden kuvausten käännökset

TradeItemMarketingMessage

Myyntituotteen kuva

ReferencedFileHeader jolla on IsPrimaryFile arvolla “TRUE”

Jos muokkaat ja tallennat myyntituotteen taustapalvelun työkaluilla, kuva täydentyy automaattisesti. Jos käytät esimerkiksi Excel-tuontia, voi kestää joitakin minuutteja, että kuva ilmaantuu näkyviin.

Myyntituotteen allergeenit

AllergenRelatedInformation

Myyntituotteen ravintopitoisuustiedot

NutrientDetail

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.