Skip to main content
Skip table of contents

Hävikki ja poistot

Solteq Commerce Cloudissa on mahdollista kirjata hävikiksi/poistoon perustuotteita, reseptituotteita sekä ainesosia. Alla on kerrottu erilaisista tavoista hävikin ja poistojen kirjaamiseksi.

Hävikkitila kassalla

Kasalla tuotteita voidaan merkitä hävikiksi Hävikkitilassa, joka voidaan aktivoida painamalla kassan valikosta Hävikki-painiketta tai kassan painiketta, jolle on määritelty Hävikki-toiminnallisuus.

Kassan ollessa Hävikkitilassa on kyseisellä kassalla mahdollista suorittaa ainoastaan seuraavia toimenpiteitä:

 • Perustuotteen haku ja valitseminen (tuote tulee olla lisättynä myymälän varastoon).

 • Tuotteen tai ainesosan valitseminen sitä vastaavaa painiketta painamalla.

 • Hävikkitoimenpiteen viimeisteleminen painamalla Valmis.

 • Myyntitilaan palaaminen painamalla Myyntitila-painiketta.

Hävikkitilan käyttäminen kassalla edellyttää sitä, että työaseman POS Service -asetuksissa on määritetty jokin Hävikkiulkoasu.

Hävikkiulkoasu työaseman POS Service -asetuksissa

Hävikkitilassa tuotteiden hakutoimintoa voidaan käyttää vain perustuotteiden hakemiseen. Usein voi olla kuitenkin tarpeen heittää pois ylimääräisiä reseptituotteita joita ei ole myyty tarpeeksi ajoissa, tai ainesosia jotka ovat menneet vanhoiksi tai pilaantuneet. Tämän helpottamiseksi suosittelemme erillisen kassan Hävikkinäkymän luomista hävikin kirjaamista varten; helpoin tapa on kopioida nykyinen käytössä oleva kassanäkymä ja tehdä tarvittavat muutokset siihen. Käytännössä tämä tarkoittaa ei-tarpeellisten toimintopainikkeiden poistamista ja yleisimpien tuote/ainesapainikkeiden jättämistä tai lisäämistä uuteen kopioituun ulkoasuun.

Hävikin kirjaaminen kassalla

 1. Paina Hävikki-painiketta kassan valikosta (tai kassan painiketta, jolle on määritetty Hävikki-toiminnallisuus).

 2. Valitse hävikin luomiselle syykoodi.

  Hävikkisyykoodin valinta

 3. Kun kassa on Hävikkitilassa, valitse tuote jonka haluat kirjata hävikiksi:

  1. Lue perustuotteen (jolla tulee olla SKU) viivakoodi,

  2. Paina Hae perustuotteita, hae ja valitse tuote, tai

  3. Paina tuote- tai ainesosapainiketta valitaksesi tuotteen tai ainesosan.

 4. Kun tuote tai ainesosa on valittu, paina Seuraava.

  Tuote valittuna

 5. Valitse käytettävä mittayksikkö, syötä määrä, ja paina Hyväksy.

  Hävikin määrän syöttäminen

 6. Hävikin määrä on nyt näkyvissä ostoskorissa.

  Hävikki ostoskorissa

 7. Toista kohdat 1-4, jos haluat lisätä muita tuotteita hävikkiin. Paina lopuksi Valmis.

 8. Ilmoitus Hävikin rekisteröinti onnistui tulee näkyviin.

 9. Taustapalvelussa hävikki näkyy kyseisen varaston Tilaukset ja siirrot -näkymässä.

  Hävikki tilauksissa ja siirroissa

 10. Voit tarkastella hävikin tarkempia tietoja klikkaamalla kyseisen hävikin riviä.

  Hävikin tiedot

Hävikkiprosentti annosteluryhmissä

Hävikin manuaalisen kassalla kirjaamisen lisäksi voit myös määritellä annosteluryhmän ainesosille hävikkiprosentteja; kun ainesosaa myydään kassalla, hävikin määrä lasketaan ja vähennetään automaattisesti varastosta.

Laskentaan käytetty kaava on seuraava:

annostus/(1 - hävikki% desimaaleina) = varastosta vähennettävä ainesosan kokonaismäärä

Esimerkiksi: Jos appelsiini-ainesosan hävikkiprosentti tietyssä annosteluryhmässä on 25%, jokaista kyseisen annosteluryhmän sisältävän reseptituotteen osana myytyä 100g:n annosta appelsiinia kohden vähennetään varastosta 133,33g (eli 100g/(1-0,25) appelsiinia.

Poiston tekeminen Varasto ulos -siirrolla

 1. Klikkaa Varastonhallinta taustapalvelun valikosta..

 2. Valitse varasto listalta.

 3. Klikkaa Varasto-näkymän Tilaukset ja siirrot-osiossa Katso lisää.

 4. Klikkaa Tilaukset ja siirrot -näkymässä Lisää uusi. Uuden tilauksen luontinäkymä aukeaa.

 5. Valitse Tyyppi-pudotusvalikosta Varasto ulos ja Syykoodi-pudotusvalikosta Poisto (tai tarvittaessa jokin muu, asiakaskohtainen syykoodi).

  Loss Transaction.png

  Uusi poisto

 6. Valitse poistettavat tuotteet syöttämällä tuotteen SKU (tai tuotteen nimi kokonaan tai osittain) Hae… -kenttään, ja valitsemalla sitten tuote valintaruudulla.

 7. Syötä tuotteelle poistettava Määrä.

  Selecting products for transaction order.png

 8. Toista tarvittaessa kohdat 6–7 lisätäksesi muita tuotteita poistettavaksi.

 9. Klikkaa Valmis tallentaaksesi poiston.

Varastotyökalun käyttäminen poiston tekemiseen

Voit käyttää taustapalvelun Varastotyökalua poiston tekemiseen skannaamalla tuotteiden viivakoodeja tai syöttämällä niiden SKU:t.

 1. Valitse Ulos-välilehti sekä varasto, jolle hävikkiä luodaan.

 2. Klikkaa nuolikuvaketta Varasto ulos -tekstin vieressä ja valitse tapahtumalle Syykoodi.

 3. Klikkaa viivakoodikuvaketta ja skannaa tuotteen viivakoodi, tai syötä sen SKU-tunnus Etsi tuote… -kenttään.

  Varastotyökalun Ulos-välilehti

 4. Syötä tuotehävikin Määrä.

  Hävikin määrän syöttäminen

 5. Toista tarvittaessa kohdat 4–6 lisätäksesi muita tuotteita hävikkiin.

 6. Klikkaa lopuksi Lähetä tallentaaksesi muutoksesi.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.