Skip to main content
Skip table of contents

Varianttituotteiden perustaminen Excel-tuonnin avulla

Varianttituotteet kannattaa perustaa tuomalla tuotetiedot Excel-muotoisena taustapalveluun. Sen jälkeen kun tuotetiedot on tuotu taustapalveluun, variantteja voidaan lisätä varastoon luomalla ostotilaus Excel-tiedostosta.

Alla olevassa kuvassa on esimerkki varianttituote-Excel-tiedoston sisällöstä.

Esimerkki varianttituote-Excel-tiedostosta

Esimerkkitiedosto:

jackandjones-Variants.xlsx

Osa varianttituote-Excel-tiedoston kentistä on pakollisia. Lisäksi kannattaa täyttää aina tietyt valinnaiset kentät; jokaiselle mallille tulee oma rivinsä, ja sen alle kaikki mallin variantit jotka on linkitetty id:n tai modelNumber:in avulla.

Mallin kentät

Kenttä

Tyyppi

Pakollinen/valinnainen

Kuvaus

id

 string

V

Tuotteen ID.

Jos kenttä jätetään tyhjäksi, järjestelmä generoi automaattisesti uuden yksilöllisen tunnisteen ja luo aina uuden tuotteen.

Jos tuot järjestelmään saman tuotteen kaksi kertaa niin, että tämä kenttä on tyhjänä, järjestelmä luo kaksoiskappaleen tuotteesta.

Tätä tulisi ehdottomasti välttää, koska tuotteiden massapoistaminen ei ole toistaiseksi mahdollista Solteq Commerce Cloudissa.

Jos tuote jolla on kyseinen ID on jo olemassa taustapalvelussa, sen tiedot päivitetään Excel-tiedoston mukaisiksi.

Kaikilla yhden mallin varianteilla tulee olla sama id.

modelNumber

string

P

Variantin mallinumero. Mallinumeron tulee olla sama kaikilla varianteilla, jotka kuuluvat samaan malliin.

name

string

P

Tuotteen nimi; tarvitaan ainoastaan mallille.

Minimipituus on 3 ja maksimipituus 80 merkkiä.

sku

string

-

Mallilla ei ole SKU:a. Jätä tämä kenttä tyhjäksi.

variant:{categoryType}

string

-

Mallilla ei ole variantin määrittelyitä.

category:group 

string

P

Kategoriatyypin tunniste on näkyvissä selaimen osoiterivillä, kun tarkastelet siihen kuuluvia kategorioita. Huomaa, että kentän arvo Excel-tiedostossa tulee olla kategorian tunniste (ID), ei kategorian nimi. Allaolevassa esimerkissä

Tuotteen kategorian tunniste kaikille tuotteille pakollisessa tuotekategoriatyypissä group.

Kategoriatyypin tunniste on näkyvissä selaimen osoiterivillä, kun tarkastelet siihen kuuluvia kategorioita. Huomaa, että kentän arvo Excel-tiedostossa tulee olla kategorian tunniste (ID), ei kategorian nimi. Allaolevassa esimerkissä

  • kentän otsikko on category:group

  • kentässä oleva arvo on 1 (= Ruoka -kategoria)

Esimerkki, jossa kentän otsikko sekä kentän arvo

taxpercent 

decimal

P

Tuotteen veroprosentti.

Arvon tulee olla välillä 0–100; tyypillisiä arvoja ovat 10, 14 tai 24.

standardprice

decimal

V

Tuotteen verollinen myyntihinta kaikille mallin varianteille.

averageinpricetaxless

decimal

V

Mallin veroton ostohinta.

imageurl

string

V

Tuotteen kuvan URL-osoite.

Variantin kentät

Kenttä

Tyyppi

Kuvaus

id

string

V

Kaikilla varianteilla tulee olla sama id.

modelNumber

string

P

Kaikilla varianteilla tulee olla sama modelNumber.

name

string

-

Ei tarvita.

sku

string

V

Variantin EAN-koodi. Pakollinen, mikäli käytetään varastonhallintaa.

variant:{categoryType}

string

P

Variantin määrittelyt. Yleensä ainakin kaksi categoryType:a tulee olla määritetty: väri ja koko. Katso lisätietoja sivulta sivulta Kategorian käyttö variantin ominaisuutena.

Vähintään yksi varianttimäärittely tarvitaan, mutta on myös mahdollista lisätä useampia.

category:group 

string

-

Ei tarvita.

taxpercent 

decimal

-

Ei tarvita.

standardprice

decimal

V

Syötä tähän kenttään variantille tarvittaessa poikkeushinta; muussa tapauksessa käytetään mallin hintaa.

averageinpricetaxless

decimal

V

Varianttituotteiden ostohinta määrittyy vastaavien varastotuotteiden asetuksissa annettujen ostohintojen mukaan, paitsi jos annat varianttituotteen ostohinnan tässä kentässä. Jälkimmäisessä tapauksessa averageinpricetaxless tulee antaa jokaiselle variantille erikseen.

imageurl

string

V

Variantin lisäkuvan URL-osoite.

Valinnaiset lisäkentät on listattu alla.

Kenttä

Tyyppi

Pakollinen/valinnainen

Kuvaus

description

 string

V

Mallille annettu kuvaus. Voi sisältää kassalla näytettävää lisätietoa, esimerkiksi tuotteen pesuohjeet ja tuotteessa käytetyt materiaalit.

barcode

string

V

Vaihtoehtoinen variantille annettava viivakoodi. Ei yleensä tarpeellinen.

active

boolean

V

Kenttä ei ole tällä hetkellä käytössä.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.