Skip to main content
Skip table of contents

Sanastoa

Termi

Selitys

Perusyksikkö

Varastonimikkeen mitta, mittayksikkö ja/tai nettosisältö; määritelty varastonimikkeeseen linkitetyn tuotteen tiedoissa. Pakollinen tieto varastonimikkeille.

Yleensä perusyksikkönä käytetään kappaletta. Esimerkiksi tuoreet kasvikset tai hedelmät ilmoitetaan myös usein kilogrammoina.

Myyntipäivä

Päivämäärä, jolloin tilaus maksettiin kokonaan. Yleensä tämä tarkoittaa kuluvaa päivää, mutta jos yrityksellä on määritettynä asetuksissaan Myyntipäivän päättymisaika, tilauksen myyntipäivä lasketaan alla olevan esimerkin mukaisesti:

Kun myyntipäivän päättymisaika on klo 04:00, ja myyntipäivä on määritelty 6.9.2024:ksi, kyseinen päivä sisältää ne tilaukset, jotka on maksettu 6.9.2024 klo 04:00:n ja 7.9.2024 klo 4:00:n välillä.

Cashback

Käteinen, joka annetaan takaisin asiakkaalle ylimaksun jälkeen. Ei lasketa myynniksi.

Yleensä määritetty ainoastaan käteismaksuille, mutta voidaan käyttää myös korttimaksujen yhteydessä, mikäli asiakas tarvitsee käteistä rahaa; määritykset tehdään työaseman Payment Service -asetuksissa.

Katalogituote

Käsittää kaikki myyntituotteet, ainesosat, ja kategoriat.

Myyntituotteen tyyppi voi olla

  • varastotuote

  • reseptituote

  • varianttituote

  • palvelutuote

  • lahjakortti

  • pantti

Nettosisällön yksikkö

Tuotteen tilavuus tai paino perusyksikköinä ilmoitettuna.

Esimerkiksi viinipullon nettosisällön yksikkönä on useimmiten 75 cl.

Varastointiyksikkö

Solteq Commerce Cloud näyttää oletusarvoisesti varastonimikkeiden varastosaldot käyttäen niitä perusyksiköitä, jotka on määritetty kunkin varastonimikkeen tiedoissa. Tämä toiminto voidaan kuitenkin ohittaa käyttämällä varastointiyksikköä, jolloin on mahdollista siis valita jokin muu yksikkö tietyn varastonimikkeen varastosaldojen näyttämiseksi.

External Id

Ulkoisesta järjestelmästä tulevan tilauksen tunniste.

GLN

Sijaintitunniste (Global Location Number).

Solteq Commerce Cloud ei tällä hetkellä sisällä toimittajien hallinnointisivua; järjestelmä tukee kuitenkin GS1-tietokannasta haettavia toimittajien GLN-koodeja.

GTIN

Kauppanimikkeiden yksilöimiseen maailmanlaajuisesti käytettävä tunniste (Global Trade Item Number).

GTIN on eurooppalainen artikkelinumerointi- eli EAN-koodi, jonka alkuun on lisätty nollia, jolloin sen pituudeksi tulee 8, 12, 13 tai 14 merkkiä.

GS1

Globaalia tuotetietokantaa ylläpitävä järjestö.

Solteq Commerce Cloudissa on mahdollista käyttää GTIN-koodeja (jotka vastaavat SKU:ia), joita voidaan verrata GS1-tietokannassa oleviin tuotetietoihin. Tuotteiden perustiedot voidaan siten automaattisesti hakea tietokannasta ja näyttää Solteq Commerce Cloudissa.

Tuotetietojen täydentäminen on mahdollista suorittaa ainoastaan suomalaisilla kohdemarkkinoilla oleville tuotteille, koska GS1:n Synkka-tuotetietopalvelu toimii pääasiassa Suomessa. Täydennettäviä tietoja ovat tuotteen nimi (suomeksi, englanniksi, sekä ruotsiksi), kuvaus, veroprosentti, toimittajan GLN (ensimmäinen tietokannasta löytyvä; ei toistaiseksi valittavissa), perusyksikkö, nettosisällön yksikkö, ravitsemustiedot sekä yksi tuotekuva.

Pakkaus

Varastonimikkeitä voidaan varastoida (esimerkiksi kuljettamisen helpottamiseksi) erilaisina pakkauksina; pakkaus sisältää useita kappaleita tiettyä varastonimikettä. Jokaisella pakkauskoolla voi olla oma GTIN-koodinsa.

Kuitti

Kun tilaus maksetaan kokonaisuudessaan, siitä muodostuu kuitti jolla on yksilöllinen tunnus (ReceiptID).

ReceiptId:n rakenne on seuraavanlainen:

Myymälän numero + työaseman numero + seitsennumeroinen järjestysluku.

Esimerkki: 01 + 02 + 0000012 = 01020000012 on kahdestoista yrityksessä muodostettu kuitti, joka muodostettiin myymälässä numero 1, työasemalla numero 2.

Avoin tuote

Tuote, jolle annetaan hinta vasta silloin, kun se myydään kassalla; tuotteelle voidaan samalla antaa valinnainen kuvaus, jossa kerrotaan tarkemmin, mitä myytiin.

Käytetään yleensä palveluiden myymisessä ja sellaisten tuotteiden varalle, joita ei ole luotu järjestelmään.

Avointa tuotetta käytetään joskus myös yksinkertaisissa myyntitapahtumissa, joita varten luodaan yksi avoin tuote jokaista kategoriaa kohti, esimerkiksi: Ruoka, Kahvi, Makeiset, ja niin edelleen.

Tilaus

Kuittia nimitetään tilaukseksi ennen kuin se on maksettu ja fiskalisoitu.

Tilaukset löytyvät useimmiten kuittiparkista, ja niitä voidaan luoda kassalta, verkkokaupasta tai ulkoisesta järjestelmästä. Tilauksella on oma tunnisteensa järjestelmänsä; tunnistetta voidaan käyttää tilaukseen viittaamisessa. Tilauksen tunnus (OrderId) pysyy samana senkin jälkeen, kun tilaus on maksettu ja fiskalisoitu.

Tilausnumero

Tilausnumero luodaan tilaukselle silloin, kun tilaus lähetetään keittiöön. Luotu tilausnumero on yksilöllinen yhden myyntipäivän aikana myymälässä. Tilausnumerot luodaan käyttäen seuraavaa sääntöä:

<terminalId>  - <dailySequenceNumber, start from 100>

Tilausnumero näytetään verkkokaupan tilauksen varmistus -sähköpostiviestissä, keittiötabletilla, keittiön tulosteissa sekä asiakasnäytöllä.

Ylimaksu

Tuote, joka lisätään automaattisesti ostoskoriin, kun maksu on suoritettu; tarvitaan etuisuusmaksuihin joiden arvo on kiinteä, koska joskus tuote, joka vaihdetaan etuisuuteen maksaa vähemmän kuin etuisuuden varsinainen arvo on.

Ylimaksun veroprosentti määritellään työaseman Payment Service -asetuksissa.

Myyntiyksikön monistaja

Tällä toiminnolla perustuotetta voidaan myydä erikseen määritettyä annostusta käyttäen.

Esimerkki: 4 senttilitran vodkapaukku, jota käsitellään yhtenä kappaleena kun se myydään kassalla, mutta jonka myynti vähentää varastosta 4 senttilitraa.

Samankaltainen kuin varastonimikkeelle määritelty perusyksikkö ja kapasiteetti.

SKU

Tuotteen varastoinnissa käytettävä numerosarja (Stock Keeping Unit), jota käytetään määrittelemään tunniste (yleensä GTIN tai EAN-koodi), jolla linkitetään katalogituotteet ja varastonimikkeet toisiinsa.

Solteq Commerce Cloudissa useammalla kuin yhdellä katalogituotteilla voi olla sama SKU, mutta vain yhdellä varastonimikkeellä voi olla tietty SKU.

Varastonhallinnassa SKU edustaa varastonimikettä, jolla on keskimääräinen ostohinta ja varastosaldo.

Varastonimike

Käsittää kaikki perustuotteet, joita voidaan varastoida. Varastonimike linkitetään sen SKU:a käyttäen myyntituotteeseen ja mahdollisiin ainesosiin myyntikatalogissa.

SKU on varastonimikkeen yksilöllinen tunniste. Sille synonyymina on GKU (Global Keeping Unit), joka on Solteq Commerce Cloud -järjestelmän oma lyhenne, jotta vältettäisiin sekaantumista katalogin perustuotteen ja SKU:n välillä.

Synkka

GS1:n tarjoama, Suomessa saatavilla oleva palvelu. Samanlainen kuin GDSN, mutta tarjoaa myös muita etuja ja työkaluja, kuten Synkka Media ja verkkokäyttöliittymä tuotteiden selaamista varten.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.