Skip to main content
Skip table of contents

Mobile POS:in asentaminen

Sinun tulee kuulua käyttäjäryhmään, jolla on Kassan asennus -oikeudet jotta voit suorittaa Mobile POS -asennuksen.

Jos yrityksessäsi on jo olemassa olevia Mobile POS -asetuksia, voit kopioida ne listalta käyttöösi. Jos et halua käyttää olemassa olevia asetuksia, paina Luo uudet asetukset -painiketta luodaksesi uudet asetukset.

Jos asetuksia ei ole vielä olemassa yrityksessä lainkaan, alla olevaa näkymää ei näytetä.

Olemassa olevien asetusten kopioiminen

Kun olet valinnut valmiit asetukset tai luonut uudet, sinut uudelleenohjataan työaseman Asetukset-näkymään. Kyseisessä näkymässä voit määritellä seuraavia asetuksia:

 • Myymälä: Myymälä, joka on määritelty taustapalvelun myymäläkohtaisissa asetuksissa.

 • Työaseman nimi: anna työasemalle tunnistettava nimi, joka on helppo löytää taustapalvelussa.

  • Järjestelmä luo nimen automaattisesti, mutta voit halutessasi muokata sitä.

 • Päätteen numero: työaseman yksilöllinen tunniste.

  • Järjestelmä luo numeron automaattisesti, mutta voit halutessasi muokata sitä.

 • Ulkoasu: kassanäkymä, jota käytetään Mobile POS:issa. Katso lisätietoja sivulta Kassanäkymä.

  • Jos ulkoasua ei ole valittu, järjestelmä luo oletusarvoisen ulkoasun automaattisesti.

 • Kustannuspaikka: taustapalvelussa määritelty kustannuspaikka.

Työaseman Asetukset-näkymä

Kun tiedot on tallennettu, sinut uudelleenohjataan kassan ulkoasuun. Asennus on nyt valmis, ja Mobile POS on valmis käyttöön.

Mobile POS:in päänäkymä

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.