Skip to main content
Skip table of contents

Alennuksen enimmäismäärän laskeminen

Voit määritellä tuotekategorian asetuksissa maksimialennuksen tietyn tuotekategorian tuotteille; tällä tavalla voit esimerkiksi estää alennuksien antamisen kokonaan tiettyjen tuotteiden (kuten alkoholijuomien) kohdalla, tai määritellä että joillekin tietyn kategorian tuotteille ei voi antaa suurempaa alennusta kuin 50% hinnasta. Kun ostoskorissa olevista tuotteista annetaan alennusta, ja ostoskori sisältää tuotteita joille on määritelty maksimialennus, tuotteiden lopullinen hinta lasketaan tiettyjen sääntöjen mukaisesti.

Alennuksen enimmäismäärä manuaalisesti kassalla annetuissa alennuksissa

Rivialennukset

Rivialennuksia on mahdollista antaa kassalla, kun Hinnanmuutos-kytkin on asetettu päälle myymälän asetuksissa.

Kun alennus annetaan manuaalisesti kassalla yksittäiselle tuoteriville, järjestelmä laskee enimmäisalennuksen määrän, joka voidaan antaa ostoskorin loppusummasta

Jos tuotteelle on määritelty maksimialennus, ja käytetään mitä tahansa muuta alennussyykoodia kuin Hinnanmuutos, maksimialennuksen määrää ei voida ylittää.

Jos tuote kuuluu useampaan tuotekategoriaan joille on määritelty eri maksimialennuksia, alinta määriteltyä maksimialennusta käytetään, kun alennusta lasketaan.

Alla olevassa esimerkissä tuote maksaa 5 € ja sen maksimialennus on 50%; suurempaa alennusta kuin 2,5€/50% ei ole mahdollista antaa.

Tuotteen maksimialennus ylitetty

Hinnanmuutos-syykoodi on kuitenkin poikkeus tähän sääntöön: jos se valitaan alennuksen syyksi kassalla, tuotekategorioissa määriteltyjä maksimialennuksia ei käytetä, kuten alla olevassa esimerkissä.

Alennus annettuna Hinnanmuutos-syykoodilla; 50 %:n maksimialennus ei ole tässä tapauksessa voimassa.

Kokonaissumma-alennukset

Mikäli alennus annetaan ostoskorin kokonaissummasta, maksimialennusten määräytyminen riippuu myös käytetystä alennussyykoodista.

Mikäli Hinnanmuutos-syykoodia käytetään alennuksen antamiseen, alennus lasketaan kaikille tuoteriveille samaa alennusprosenttia tai samaa euromääräistä alennusta (joka jaetaan rivien kesken) käyttäen; tuotteiden kategorioissa määritellyt maksimialennukset eivät ole käytössä.

Alla olevassa esimerkissä

  • tuotekategorian määrittämä maksimialennus tuotteelle 1 on 100%

  • tuotekategorian määrittämä maksimialennus tuotteelle 2 on 0%

  • kumpikin tuote maksaa 5 €.

Kun annetaan esimerkiksi 60%:n alennus manuaalisesti, tämä vähentää 60% kaikkien tuoterivien hinnasta ja samalla ostoskorin loppusummasta.

Alennus annettuna ostoskorin kokonaishinnasta Hinnanmuutos-syykodia käyttämällä

Alennuksen tiedot näkyvät valmiin tilauksen tiedoissa (kuitissa): kummankin tuotteen hinta on alennettu.

If any other reason code than Price Change is used, the maximum discount limit will be applied to the contents of the Basket. In the example below, giving more than €5 discount from the total price is not allowed.

Jos käytetään mitä tahansa muuta syykoodia kuin Hinnanmuutosa, maksimialennusta käytetään ostoskorin sisällölle. Alla olevassa esimerkissä suuremman alennuksen kuin 5€:n antaminen kokonaissummasta on estetty.

Alennuksen enimmäismäärä taustapalvelussa luoduissa alennuksissa

Kun taustapalvelussa on luotu Kokonaissumma-tyypin alennus, joka alkaa ja päättyy tiettynä päivämääränä ja tiettyyn aikaan, ja on esimerkiksi tietyn asiakasryhmän käytössä, alennus lasketaan rivikohtaisesti.

Alla olevassa esimerkissä kokonaissummaan annetaan 10%:n alennus kun STAFF-asiakasryhmään kuuluva asiakas on lisätty ostoskoriin.

Esimerkki kokonaissumma-alennuksen asetuksista

Koska yllä olevassa esimerkissä alenna ei ole rajattu tiettyihin tuotteisiin, alennus annetaan oletusarvoisesti kaikille tuotteille. Alennusta ei kuitenkaan anneta niistä tuotteista, (tuote 2 alla olevassa esimerkissä), joiden tuotekategoria määrittää, että maksimialennus on 0%.

Kun asiakas lisätään ostoskoriin, alennus annetaan joka riville erikseen, tuotteiden maksimialennusrajoitus huomioiden.

Alennuksien määrittäminen kun asiakas on lisätty

Alennukset näkyvät valmiissa tilauksessa (kuitissa). Tuotteen 2 hintaa ei ole alennettu.

Alennuksen tiedot valmiissa tilauksessa

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.