Skip to main content
Skip table of contents

Kategoriat

Solteq Commerce Cloudissa tuotteita ja ainesosia ryhmitellään ja luokitellaan kategorioiden avulla. Kaikki tuotteet ja ainesosat kuuluvat vähintään yhteen kategoriaan, ja niillä voi olla myös useita kategorioita yhtä aikaa. Jokainen kategoria kuuluu myös johonkin kategoriatyyppiin.

Solteq Commerce Cloudin kategoriarakenne on hierarkkinen ja läpileikkaava. Tämä tarkoittaa sitä, että on mahdollista luoda perinteisiä puumaisia kategorioita tai yhdistellä kategorioita täysin vapaasti. Kategorioita voidaan luoda alakategorioiksi sekä esimerkiksi tuotemerkeille, tietyille attribuuteille sekä varianteille.

Voit halutessasi määritellä kategorioille omat maksimialennusprosentit; tällä tavalla voidaan määrittää, että tietyistä tuotteista (kuten esimerkiksi alkoholijuomista) ei koskaan anneta alennusta. On myös mahdollista esimerkiksi määrittää, että tietyn kategorian tuotteista ei koskaan anneta enempää kuin 50% alennusta.

Kategoriatyypit

Kategoriatyypit ovat kategorioiden yläkäsite. Kategoriatyyppien sisään voi siis määritellä kategorioita. Esimerkiksi Juomat voisi olla kategoriatyyppi, ja Virvoitusjuomat kategoria.

Esimerkki kategoriatyypistä ja sen sisältämistä kategorioista

Oletuksena järjestelmästä löytyy yksi kategoriatyyppi, Tuoteryhmä, jota ei voi poistaa ja joka on pakollinen tieto jokaiselle tuotteelle.

Jokaisen ainesosan tulee kuulua jonkin kategoriatyypin alle, mutta sen ei ole pakko olla Tuoteryhmä.

Tuotekategorian vaihtoehdot

Voit määritellä kategorialle seuraavia vaihtoehtoja:

  • Maksimialennus: Enimmäismäärä alennusta, mitä tämän kategorian tuotteille voidaan antaa.

  • Myyntirajoitukset: Käytä tätä asetusta ikärajavalvottaville tuotteille kuten alkoholille ja tupakkatuotteille. Kun valintaruutu on aktiivisena, kyseiseen kategoriaan kuuluvia tuotteita ei ole mahdollista ostaa kioskista silloin, kun kioski on itsepalvelutilassa.

Perinteinen puumainen tuotehierarkia

Jos halutaan rakentaa esimerkiksi kolme tasoa käsittävä tuotehierarkia, missä tuotteille annetaan Tuoteryhmä, Pääryhmä sekä Tuotelinja, se kannattaa tehdä seuraavalla tavalla:

  1. Nimeä oletuskategoriatyyppi (group) nimellä Tuoteryhmä.

  2. Luo 2 uutta kategoriatyyppiä: maingroup ja productline. Nimeä nämä luomisen jälkeen uusiksi: maingroup Pääryhmä ja productlineTuotelinja.

  3. Tämä jälkeen Tuoteryhmä sisältää kaikki arvot alimmalla tasolla.

Kategoriatyyppi Tuotelinja ei rajaa automaattisesti tuotetta tiettyyn Pääryhmään kuuluvaksi, eikä kategoriatyyppi Pääryhmä rajaa myöskään tuotetta automaattisesti tiettyyn Tuoteryhmään kuuluvaksi, joten käyttäjän tulee itse varmistaa että hierarkia on rakennettu halutun laiseksi.

Kun tuoteryhmiä luodaan manuaalisesti taustapalvelussa, järjestelmä generoi aina tyyppikohtaisesti tunnistekentän (ID) arvon alkaen arvosta 1.

Jotta voit luoda haluamasi ID-käytännön, käytä Excel-tuontia ja nimeä kategoriat sen jälkeen uusiksi taustapalvelussa. Liitteenä esimerkki-Excel-tiedosto, joka luo seuraavanlaisen tuotehierarkian.

Product_hierarchy.xlsx

Alla oleva taulukko sisältää esimerkin puumaisesta tuotehierarkiasta

Tuotelinja (productline)

Pääryhmä (maingroup)

Tuoteryhmä (group)

Ruoka (10000)

A la carte (10100)

Hampurilaiset (10101)

Pizzat (10102)

Jäätelö (10200)

Mehujäät (10201)

Jäätelöannokset (10202)

Snacksit (10300)

Pähkinät (10301)

Alkoholi (20000)

Olut (20100)

Hanaolut (20101)

Craft-olut (20102)

Väkevät (20200)

Punaviini (20201)

Valkoviini (20202)

Viskit (20203)

Vodka (20204)

Tavara (30000)

Elektroniikka (30100)

Televisiot (30101)

Tietokoneet (30102)

Vaatteet (30200)

Miesten päällys (30201)

Naisten kengät (30202)

Palvelut (40000)

Palvelu alv0 (40100)

Bussiennakot (40101)

Palvelu alv24 (40200)

Narikka (4020

Yllä mainitun tyyppisten hierarkiarakenteiden lisäksi Solteq Commerce Cloudissa on mahdollista tehdä läpileikkaavia kategorioita: näitä voivat olla esimerkiksi Brändi tai Toimittaja, tai oma kategoriatyyppi tiliöintisääntöjä varten

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.