Skip to main content
Skip table of contents

Kategorian käyttö variantin ominaisuutena

Solteq Commerce Cloudissa hyödynnetään erilaisten varianttien luomisessa tuotteiden kategorioita. Jotta voisit luoda varianttituotteen, sinun tulee aluksi määritellä sille ainakin yksi kategoriatyyppi; tyypillisiä tähän tarkoitukseen käytettäviä kategoriatyyppejä ovat esimerkiksi koko, väri ja pituus.

Luo aluksi kategoriatyypit väri ja koko.

Voit muuttaa nimet jälkikäteen, mutta lyhyiden, yksinkertaisten nimien antaminen uusille kategoriatyypeille on suositeltavaa.

Huomaa myös että isot ja pienet kirjaimet ovat merkityksellisiä, kun luot kategoriatyyppejä.

Kategoriatyypin luominen varianttituotteelle

Varianttien luominen

  1. Klikkaa Tuotteet taustapalvelun valikosta, ja valitse Kategoriat.

  2. Klikkaa +Lisää uusi.

  3. Syötä kategoriatyypille nimi (väri) Kategoriatyyppi-kenttään.

  4. Kategoriatyypillä tulee olla vähintään yksi kategoria. Klikkaa +Lisää kategoria.

  5. Syötä uudelle kategorialle nimi määrittele sille maksimialennus.

  6. Tallenna muutoksesi ja luo uusi kategoriatyyppi kategorioineen klikkaamalla Tallenna.

  7. Lisää koko-kategoriatyyppi samalla tavalla.

Kun olet tallentanut kategoriatyypin ensimmäistä kertaa, voit tarvittaessa avata sen ja muuttaa sen nimen.

Loput kategoriavaihtoehdoista luodaan, kun tuot variantit taustapalveluun Excelin avulla. Alla olevassa kuvassa on esimerkki Excel-tuonnilla luoduista kategorioista/varianteista.

Esimerkki kategorioista/varianteista Excel-tuonnin jälkeen

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.