Skip to main content
Skip table of contents

Tilausten tilat

Tältä sivulta löytyy luettelo kaikista tiloista, joissa tilaus voi taustalla näkyä. Niiden yhteydessä on tarkennettu missä tilanteissa tila ilmenee lisäksi myös mahdolliset toimenpiteet, joita taustalla voidaan suorittaa ovat ilmoitettu.

Tila

Tila ilmenee, kun

Mahdolliset seuraavat toimenpiteet

Valmis

Tilaus on täysin valmis:

  • maksettu,

  • kuitti tulostettuna, ja

  • valmis keittiössä.

Tilaus voidaan mitätöidä kuluvan bisnespäivän aikana, tai se voidaan hyvittää kassalla.

Hyvitetty kokonaan

Tilaus on kokonaisuudessaan hyvitetty asiakkaalle.

-

Kuittiparkissa

Tilaus on tällä hetkellä kuittiparkissa.

Tilaus voidaan avata kassalla uudestaan, tai perua taustapalvelusta käsin.

Keittiössä

Tilaus on tällä hetkellä keittiössä ja odottaa valmistamista.

Tilaus voidaan merkitä Valmiiksi keittiössä.

Hyvitetty osittain

Tilaus on osittain hyvitetty asiakkaalle.

Ne tilauksen rivit joita ei ole vielä hyvitetty voidaan hyvittää kassalla.

Odottaa hyväksyntää

Tilaus odottaa hyväksyntää keittiössä

Tilaus voidaan hyväksyä tai hylätä keittiössä.

Käsittelyssä

Tilaus odottaa maksamista ulkoisessa järjestelmässä.

Asiakkaan tulee maksaa tai perua tilaus ulkoisessa järjestelmässä.

Peruutettu

Tilaus on peruutettu.

-

Mitätöity

Tilaus on mitätöity kassalta. Mitätöinti voidaan tehdä vain samana päivänä kuin ostotapahtuma.

Mitätöity kuitti voidaan kopioida kassalla, jos on tarvetta muuttaa maksutapaa rahastamisen jälkeen.

Keskeneräinen

Tilaus odottaa

  • maksua

  • kuitin tulostamista

Tilaus voidaan merkitä Valmiiksi taustapalvelussa, jos ainoastaan kuitin tulostus puuttuu. Katso Tilauksien tapahtumat.

Maksamatta ulkoisessa järjestelmässä

Maksua ei voitu asettaa maksetuksi ulkoisessa järjestelmässä teknisen ongelman vuoksi.

Tilaus tulee manuaalisesti asettaa maksetuksi ulkoisessa järjestelmässä. Tämän jälkeen tilaus voidaan asettaa Valmiiksi taustapalvelusta.

Ei lähetetty keittiöön

Tilausta ei voitu lähettää keittiöön. Yleensä tämä johtuu teknisestä ongelmasta Pääkassalla.

Tilaus voidaan lähettää keittiöön manuaalisesti pääkassalta.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.