Skip to main content
Skip table of contents

Kassakäyttäjän tiedot

Voit tarkastella ja/tai muokata yksittäisen kassakäyttäjän tietoja klikkaamalla kyseisen käyttäjän riviä Kassahenkilöstö-näkymässä. Muokkaa käyttäjän tietoja -näkymä tulee tällöin näkyviin.

Muokkaa kayttajan tiedot.png

Muokkaa käyttäjän tietoja -näkymä

Näkymä sisältää seuraavia tietoja käyttäjästä:

 • Nimi

 • Sukunimi

 • Ulkoinen ID

  • Käyttäjän tunnus ulkopuolisessa järjestelmässä; käytetään integraatioissa.

 • Kustannuspaikka

  • Kassakäyttäjä voi kuulua kerralla useampaan kustannuspaikkaan; mikäli kustannuspaikkoja on useita, käyttäjän tulee valita niistä yksi sisäänkirjautuessaan kassalle.

 • Kieli: Kassalla käytössä oleva kieli.

 • Kätisyys

  • Vasen/oikea -valinta määrittää sen, millä puolella ostoskori ja painikkeet ovat kassaohjelmassa.

   Kassa oikeakatinen.PNG

   Ostoskorin ja painikkeiden asemointi oikeakätiselle käyttäjälle

   Kassa vasenkatinen.PNG

   Ostoskorin ja painikkeiden asemointi vasenkätiselle käyttäjälle

 • Työajanseuranta käytössä: laita tämä kytkin päälle, mikäli käyttäjän työtunteja seurataan työajanseurannalla.

 • Tunnisteet: kassaan kirjautumisessa käytettävä PIN-koodi tai kortin ID.

  • Järjestelmä luo nelinumeroisen PIN-koodin käyttäjälle automaattisesti. Koodia on myös mahdollista muuttaa sen luomisen jälkeen.

 • Työssäoloaika: kassakäyttäjän työsopimuksen alkamis- ja päättymispäivät.

  • Mikäli päivät syötetään tähän kohtaan, kassakäyttäjä on aktiivinen ainoastaan kyseisenä aikavälinä.

Kun olet muokannut kassakäyttäjän tietoja, tallenna tiedot lopuksi klikkaamalla Tallenna.

Voit tarvittaessa ladata kassakäyttäjän tiedot Excel-muotoisena klikkaamalla Vie Exceliin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.