Skip to main content
Skip table of contents

Asiakastietojen vieminen ja tuominen Excel-muodossa

Voit luoda ja päivittää Solteq Commerce Cloudin asiakastietoja tuomalla ja viemällä tietoja taustapalvelusta Excelin avulla. Excel-tiedostojen vieminen ja tuominen tehdään taustapalvelun Asiakkaat-näkymässä.

Asiakastietojen vieminen Excel-muodossa

Ne suodattimet jotka olet valinnut Asiakkaat-näkymässä rajaavat myös taustapalvelusta vietävän Excelin tietoja.

Voit rajata asiakaslistaa näkymässä käyttämällä hakutoimintoa ja/tai klikkaamalla Lisää suodatin, ja valitsemalla pudotusvalikosta yhden tai useamman suodattimen:

 • Asiakastyyppi: Yksityinen tai Yhtiö.

 • Luotto sallittu: Kyllä tai Ei.

 • Päivitetty: Valitse aikaväli, jolloin asiakastiedot on viimeksi päivitetty.

 • Ryhmä: Valitse asiakasryhmä.

Kun olet valinnut haluamasi suodattimet, klikkaa Suodata päivittääksesi asiakaslistan.

Lataa lopuksi lista Excel-muotoisena klikkaamalla Vie-painiketta.

Asiakastietojen vienti Excel-muodossa

Latautuva tiedosto on ZIP-paketti, joka sisältää kaksi Excel-tiedostoa: toinen sisältää yksityisasiakkaiden tiedot, toinen yritysasiakkaiden tiedot. Kummallakin tiedostolla on oma tiedostopohjansa.

Voit muuttaa taustapalvelusta ladattujen tiedostojen rivitietoja, ja ladata tiedostot sitten takaisin taustapalveluun.

Asiakastietojen tuominen Excel-muodossa

Voit tuoda asiakastietoja taustapalveluun klikkamalla Asiakkaat-näkymässä Tuo-painiketta, valitsemalla sitten tiedoston, ja klikkaamalla Avaa.

Asiakastietojen tuominen Excel-muodossa

Seuraavat rajoitukset koskevat tiedostojen tuomista:

 • Tiedosto voi sisältää enimmillään 50 000 riviä.

 • Tiedoston tulee olla oikeassa Excel-formaatissa (*.xls, *.xlsx).

 • Yhdessä tiedostossa voi olla ainoastaan yksityisasiakkaiden tai yritysasiakkaiden tietoja, ei molempien.

 • Yksityisasiakas- ja yritysasiakas-Exceleiden skeemojen tulee olla samat kuin taustapalvelusta ladatussa tiedostossa.

Kun tiedosto tuodaan taustapalveluun, se menee käsittelyjonoon. Tämä vaihe voi kestää enimmillään 10 minuuttia. Kun kaikki rivit on käsitelty, saat sähköpostiisi viestin, jossa kerrotaan tietojen tuonnin onnistumisesta. Jos tiedoston tuomisessa oli ongelmia, sähköposti myös sisältää tiedon riveistä, joita ei tuotu virheiden takia. Sähköposti sisältää myös rivikohtaisesti syyt, miksi jokin rivi hylättiin. Virheelliset rivit on mahdollista korjata tietojen perusteella, ja Excel voidaan sitten tuoda uudestaan järjestelmään.

Esimerkki Excel-tuontia koskevasta sähköpostiviestistä

Excel-tiedoston sarakkeet on esitelty tarkemmin Asiakastieto-Excelin kentät -sivulla.

Yksityisasiakkaille on mahdollista tuoda SSN-tunnisteita. Taustapalvelusta ladattu tiedosto sisältää ainoastaan SSN:t piilotettuna, koska Solteq Commerce Cloud tallentaa SSN:t ainoastaan kyseisessä muodossa, eikä pelkästään tekstinä. Poista piilotetut SSN:t taustapalvelusta ladatusta Excel-tiedostosta ennen kuin tuot tiedoston takaisin taustapalveluun; muussa tapauksessa saat virheilmoituksen tiedostoa taustapalveluun tuotaessa.

Uusien CustomerCard-tunnisteiden luominen Excel-tuonnin avulla

Voit käyttää generate() -funktiota luodaksesi uusia CustomerCard-tunnisteita. Kun lisäät kyseisen funktion customerCard:{index} -sarakkeiden kenttiin Excel-tiedostossa, ja tuot sitten tiedoston taustapalveluun, järjestelmä luo automaattisesti satunnaiset arvot CustomerCard-tunnisteille.

Esimerkkejä generate() funktiosta Excel-tiedostossa

Uudet CustomerCard -tunnisteet jotka on luotu generate() -funktiota käyttäen.

generate() -funktiota voi käyttää ainoastaan

 • uusille asiakkaille, jotka luot taustapalveluun Excel-tuontia käyttäen, tai

 • olemassaoleville asiakkaille, joilla ei ole vielä muita CustomerCard -tunnisteita.

Muissa tapauksissa funktio ei toimi.

Uusien asiakasryhmien luominen Excel-tuonnin avulla

Tuomalla asiakastietoja Excel-muodossa taustapalveluun voit yhtä aikaa luoda uuden käyttäjäryhmän ja lisätä siihen jäseniä:

 1. Lisää uusi group:{group_external_id} -sarake Person Customers.xlsx -tiedostoon; syötä {group_external_id} :n paikalle uuden ryhmän nimi.

  • Huomaa, että taustapalvelussa ei pidä olla vielä samannimistä ryhmää.

 2. Syötä kyseisen sarakkeen kenttiin TRUE kaikille asiakkaille, jotka haluat lisätä uuteen ryhmään.

Esimerkissä luodaan uusi NEWGROUP-niminen ryhmä, ja siihen lisätään jäsenet

Kun tallennat tiedoston ja tuot sen sitten taustapalveluun, järjestelmä luo uuden asiakasryhmän, jonka Nimi ja ID ovat samat kuin Excel-tiedostossa syöttämäsi group_external_id; ryhmä sisältää kaikki asiakkaat, jotka merkittiin siihen kuuluviksi Excel-tiedostossa.

Sen jälkeen kun uusi ryhmä on luotu taustapalveluun, voit muuttaa sen asetuksia, mikäli haluat vaihtaa sen nimen ja/tai ID:n.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.