Skip to main content
Skip table of contents

Versiotiedote 03/2024

Uudessa Solteq Commerce Cloudin versiossa on tehty muutoksia sekä taustapalvelun että kassaohjelman käyttöliittymissä käytettyihin termeihin selkeyden ja käytettävyyden parantamiseksi. Alla olevassa taulukossa on lueteltu tärkeimmät muutokset.

Vanha termi

Uusi termi

varastotuote (tuotehallinta)

perustuote

varastotuote (varastonhallinta)

varastonimike

paketti

pakkaus

kauppa

myymälä

kassan ulkoasu

kassanäkymä

Varastonhallintaan liittyviä parannuksia

Varastosiirtojen sekä ostotilausten tallentaminen ja päättäminen

Aiemmassa ohjelmistoversiosssa Tallenna-painikkeen klikkaaminen Saapuneen määrän päivittämisen jälkeen päivitti automaattisesti varastosaldot Varasto sisään -tyyppisessä siirrossa.

Nyt Tallenna-painikkeen klikkaaminen tallentaa ainoastaan luonnoksen kyseisestä siirrosta, ja tietoja ei vielä päivitetä varaston Varastotapahtumiin.

 • Kun klikkaat Tallenna-painiketta, siirron tila on edelleen Käsittelyssä, ja sitä on mahdollista edelleen muokata.

 • Valmis-tilaa ei ole enää mahdollista valita Tila-pudotusvalikosta; ainoa tapa päättää tilaus/siirto on klikata Hyväksy kaikki -painiketta (varasto sisään -tyypin siirroissa) tai Valmis/Lähetä siirto -painiketta (varasto ulos -tyypin siirroissa).

 • Ohjelma pyytää vielä varmistusta erillisellä ruudulla; kun klikkaat Päätä, varastosaldo päivittyy, ja muutokset saldoon näkyvät varaston/varastojen Varastotapahtumissa.

Päätä tapahtuma -ruutu

Varastosiirron Keskeneräinen-tila

Tämän ohjelmistoversion myötä varastosiirtoja on mahdollista tallentaa ja päättää keskeneräisinä. Keskeneräinen-tilaa on mahdollista käyttää niissä tilanteissa, joissa varastosiirron Saapunut määrä on pienempi kuin Tilattu määrä.

Kun varastosiirrossa tuotteen Saapunut määrä (1.) on pienempi kuin Tilattu määrä, voit tallentaa siirron Keskeneräisenä (2.).

Voit muuttaa varastosiirron saapuneita määriä kunnes päätät sen painamalla Keskeneräinen tilaus (3.) -painiketta.

Keskeneräinen tilaus

Ohjelma pyytää vielä varmistuksen erillisellä ruudulla.

Viimeistele keskeneräinen tilaus -ruutu.

Kun painat Keskeneräinen tilaus -painiketta ruudulla, tämä muuttaa nykyisen varaston saldoja:

 • Koko tilaus (mukaanlukien sen puuttuva osa) katsotaan Saapuneeksi, ja

 • järjestelmä luo automaattisesti erillisen Varasto ulos -tyyppisen varastosiirron, jolla on Puuttuva-syykoodi, jolloin puuttuva(t) määrä(t) vähennetään varastosta.

Puuttuva-varastosiirto Tilauksissa ja siirroissa sekä varastosaldojen muutokset

Puuttuva-syykoodilla luodun varastosiirron tiedot

Varastonimikkeisiin liittyvät muutokset

Varastonimikkeen tulee nyt kuulua vähintään yhteen kategoriaan.

Varastonimikkeen kategoriat.png

Varastonimikkeelle määritellyt kategoriat

 • MikäIi varastonimike on luotu ulkoisen API-rajapinnan kautta tai Excel-tuonnilla, ja sillä on kategoria jota ei ole vielä olemassa taustapalvelussa, kategoria luodaan taustapalveluun.

  • Mikäli kategorian ID-tunnus on jo olemassa taustapalvelussa, kategorian ID-tunnusta käytetään varastonimikkeelle; mikäli kategorian nimi on eri kuin taustapalvelussa, käytetään taustapalveluun tallennettua nimeä.

Tieto perutuista tai muokatuista tilauksista kassalta keittiöön

Keittiöön lähetettyjä tilauksia on mahdollista peruuttaa tai muokata kassalla; nyt tieto näistä toimenpiteistä lähetetään myös keittiöön, jossa peruutukset tai muokkaukset tulee kuitata vastaanotetuiksi.

Keittiöön menee tieto perutuista tai muokatuista tilauksista ainoastaan silloin, kun Tilausten peruminen keittiössä sallittu -kytkin on asetettu päälle Myymälän asetuksissa.

Tilausten peruminen sallittu.png

Tilausten peruminen keittiössä sallittu -kytkin myymälän asetuksissa

Tilauksen peruuttaminen

Keittiöön lähetetyn tilauksen voi peruuttaa tyhjentämällä kuitin kassalla.

Erillinen ponnahdusikkuna tulee näkyviin ostoskorin yläpuolelle ilmoittamaan tilauksen onnistuneesta peruutuksesta.

Ilmoitus tilauksen perumisesta.PNG

Ilmoitus tilauksen peruutuksesta

Mikäli keittiötabletti on käytössä, keittiöhenkilökunnan on myös hyväksyttävä tilauksen peruminen keittiötabletilla.

Cancelled order.png

Peruttu tilaus odottamassa peruutuksen hyväksyntää keittiötabletissa

Mikäli käytetään keittiöbongia, perutusta tilauksesta tulostuu erillinen tuloste.

Cancelled printout.png

Esimerkki perutun tilauksen tulosteesta

Keittiöön lähetetyt tilaukset peruutetaan myös silloin, kun kuitille suoritetaan hyvitys tai mitätöinti kassalla.

Tilauksen muokkaaminen

Keittiöön lähetettyjä tilauksia on mahdollista muokata lisäämällä niihin tuotteita tai muuttamalla tuotteiden määriä, ja lähettämällä tilaus uudelleen keittiöön.

Mikäli keittiötabletti on käytössä, keittiöhenkilökunnan on myös hyväksyttävä tilauksen muutos keittiötabletilla painamalla muutettua tilausta ruudulla, ja hyväksymällä sitten muutos erillisellä painikkeella.

Modified order 1.png

Muokattu tilaus keittiötabletin näytöllä

Modified order 2.png

Muokattu tilaus valmiina hyväksyttäväksi

Modified order 3.png

Muokattu tilaus hyväksyttynä

Muutoksia MobilePay-maksamiseen

Vipps and MobilePay jakavat nyt saman sovelluksen ja teknologia-alustan, minkä johdosta taustapalvelun asetuksiin tulee tehdä muutoksia.

Mikäli yrityksesi on jo ottanut MobilePayn aiemmin käyttöön, ja haluat jatkaa saman Beacon ID:n käyttämistä QR-koodeissa (esimerkiksi tarroissa), myös tämä on mahdollista.

Katso ohjeet Vipps MobilePay-maksujen käyttöön ottamiseksi sivulta Vipps MobilePay -maksujen käyttöönotto .

Vipps MobilePay -maksamisessa ovat käytössä seuraavat tilat:

 • Odottaa asiakasta: asiakas ei ole vielä skannannut QR-koodia

  Waiting for customer.png

  Odottaa asiakasta -ruutu kassan asiakasnäytöllä

  Itsepalvelukioskissa QR-koodi näytetään heti kun asiakas valitsee tilauksen maksutavaksi Vipps MobilePayn.

  image-20240313-111058.png

  Odottaa asiakasta -ruutu itsepalvelukioskilla

 • Maksu luotu, odottaa hyväksyntää: asiakas on skannannut QR-koodin. Maksu on luotu, ja asiakkaan tulee hyväksyä se sovelluksessa.

  Waiting for payment.png

  Maksu luotu, odottaa hyväksyntää -ruutu kassan asiakasnäytöllä

  image-20240313-111221.png

  Maksu luotu, odottaa hyväksyntää -ruutu itsepalvelukioskissa

Omien pikanäppäimien määrittäminen kassalle

Uuden ohjelmapäivityksen myötä voit määritellä pikanäppäimiä eri kassan painikkeille. Kun kassan painikkeelle määriteltyä pikanäppäintä (tai näppäinyhdistelmää kuten esimerkiksi Alt+J) painetaan kassan näppäimistössä, kassa suorittaa saman toiminnon kuin kyseistä kassan painiketta painettaessa.

Painikeasetukset.png

Pikanäppäin-kenttä kassapainikkeen asetuksissa

Katso lisätietoja sivulta Kassan painikkeiden luominen.

Asiakasnäytön muutokset

Asiakkaan nimen piilottaminen asiakasnäytöltä

Asiakasnäyttö näyttää oletusarvoisesti asiakkaan nimen, kun asiakas on valittu ostoskoriin. Nyt voi piilottaa asiakkaan nimen näkyvistä asiakasnäytöltä laittamalla Älä näytä asiakkaan nimeä graafisella näytöllä -kytkimen päälle työaseman Interaction Service -asetuksissa.

Älä näytä asiakkaan nimeä graafisella näytöllä -kytkin

Katso lisätietoja asiakasnäytön konfiguroimisesta sivulta Asiakasnäyttöjen konfigurointi .

Päivitetty taustakuva

Asiakasnäytön taustakuvalle on tehty uusi visuaalinen ilme ja väripaletti; esimerkkikuvat alla.

Mikäli käytössäsi on yrityksesi oma mediakirjasto, ainoastaan oletustaustakuva muuttuu.

customerDisplay_fullScreen.png

Asiakasnäytön taustakuva (koko näyttö)

customerDisplay_order.png

Asiakasnäytön taustakuva (tilaus)

Muita parannuksia ja korjauksia

 • Tuotteiden lisääminen ostoskoriin -toimintoon on tehty muutos: aiemmin kun perustuote, jolla oli jokin muu mitta kuin kappalemäärä lisättiin ostoskoriin skannaamalla sen viivakoodi, tuote lisättiin automaattisesti määrällä 1. Kun sama tuote lisättiin ostoskoriin painamalla tuotepainiketta tai hakemalla se tuotehaun kautta oli mahdollista syöttää määrä, joka lisättiin ostoskoriin.
  Nyt erillinen Syötä määrä -ruutu aukeaa myös silloin, kun mainitun kaltainen tuote lisätään ostoskoriin skannaamalla sen viivakoodi.

  Syota maara.PNG

  Syötä määrä -ruutu kassalla

 • Linkit Solteq Mobile POS- sekä Kitchen App -sovelluksiin Google Play Storessa löytyvät nyt taustapalvelun Kassan asennus -näkymästä.

  Kassan asennus nakyma.png

  Kassan asennus -näkymä

 • Äänimerkki, joka ilmoittaa tilauksen saapumisesta kassalta keittiötabletille on nyt mahdollista laittaa kuuluvammaksi tabletin asetuksissa, laittamalla Kuuluvampi huomioääni odottaville tilauksille -kytkin päälle.

  image (2).png

 • FastContractMeal -sovellus tukee nyt asiakkaiden tunnistamista myös sellaisista henkilökorteista ja passeista, joissa on QR-koodi 1D-viivakoodien sijasta.

 • Taustapalvelun Inventaario-näkymän tuotelista on nyt mahdollista lajitella eri tavoin. Tuotteet voidaan järjestää nousevaan tai laskevaan järjestykseen Nimen, Kategorian, Varastossa-saldon, Inventaario-saldon tai saldojen Eron perusteella. Sarakkeen nimen vieressä näkyvä nuolikuvake osoittaa, mikä lajitteluperuste on kulloinkin käytössä.

  Tuotteet inventaariossa.png

  Lajittelukuvake inventaarion tuotelistalla

 • Korjattu ongelma Inventaario-näkymässä: kun inventaarioon valittujen tuotteiden lista oli pidempi kuin kaksi sivua (esimerkiksi tilanteessa, jossa kaikki varastonimikkeet on valittu listalle), ainoastaan ensimmäinen ja viimeinen sivu oli mahdollista saada näkyviin. Nyt mitä tahansa tuotelistan sivua on mahdollista tarkastella klikkaamalla sitä.

 • Korjattu ongelma, joka ilmeni kun tuotelistan riviä klikattiin inventaarion listalla, ja määrää ei syötetty. Inventaarion tallentaminen aiheutti tällöin virheen, ja tuotelista tyhjeni tuotteista. Inventaarion avaaminen uudestaan palautti tuotelistan näkyviin, mutta siihen syötetyt määrät olivat kadonneet.

 • Seuraavat inventaariotoiminnossa ilmenneet ongelmat on korjattu:

  • Kun yksittäisiä tuotteita lisättiin listalle, ne hävisivät hakutulosten listalta, vaikka niiden piti olla merkitty lisätyksi valintaruudulla.

  • Kun kokonaisia kategorioita lisättiin, kaikki kategoriat jotka olivat mukana hakutuloksessa merkittiin lisätyiksi, vaikka vain yhden piti olla valittuna inventaarioon.

 • Korjattu ongelma, joka esiintyi kun tuotteita tuotiin taustapalveluun Excel-tiedostona. Mikäli tuotavassa tiedostossa oli uusi kategoria, muut kategoriat menettivät "ingredientsDefaultCategory" -attribuutin. Tämän seurauksena Excel-muotoisena seuraavalla kerralla tuotteita tuotaessa olemassa olevat kategoriat luokiteltiin erilaisiksi kuin tiedostossa olevat, ja kategoriat luotiin tällöin uudestaan.

 • Seuraavat varastonimikkeisiin liittyvät ongelmat on korjattu:

  • Korjattu seuraava ongelma, joka vaikutti varastonimikkeisiin, joille oli määritelty kapasiteetti: kun varasto sisään -tyypin varastosiirto luotiin myyntituotteille joilla ei ollut varastonimikkeitä ja siirto hyväksyttiin, varastonimikkeet luotiin ainoastaan perusyksiköiden, ei kapasiteettiyksiköiden tietojen kanssa. Myös myyntituotteen kapasiteettiyksikkötiedot katosivat. Nyt varastonimike luodaan kapasiteettiyksikkötiedoilla varustettuna, ja myyntituotetta ei muuteta.

  • Korjattu ongelma, joka esiintyi GS1-synkronoinnin poistaminen varastonimikkeeltä -toiminnossa: GS1-sykronointi oli mahdollista poistaa varastonimikkeeltä, joka oli Käsittelyssä-tilassa varasto ulos -tyyppisessä siirrossa. Tämä on nyt estetty.

 • Korjattu ongelma, jonka johdosta kassalaatikko ei avautunut kun maksutapana oli Sisäinen maksutapa (riippumatta siitä, oliko maksutavan asetuksissa Avaa kassalaatikko -kytkin päällä tai ei).

 • Korjattu ongelma Tilaukset-näkymässä: kun näkymä rajattiin suodattamalla se tuotteiden perusteilla, kaikki tilaukset, joissa tuotetta oli mukana eivät tulleet näkyviin. Ongelma esiintyi tilanteissa, joissa tilaus oli maksettu useammalla maksutavalla ja/tai ensimmäinen maksu epäonnistui tai peruttiin.

 • Korjattu ongelma Omissa raporteissa: Käytetyt ateriaedut -raportti laski päivittäin käytetyt ateriaedut väärin, koska raporttiin tuli mukaan tapahtumia aiemmilta päiviltä. Nyt raportille tulee mukaan ainoastaan valittujen päivämäärien ateriaedut. Raportilla näkyy myös yrityksen myyntipäivän aloitusaika.

 • Seuraavat varastonimikettä perustettaessa esiintyneet ongelmat on korjattu:

  • Kun uusi varastonimike perustettiin tilauksella tai varastosiirrolla jonka tiedot tulivat Excel-tuonnin tai API-rajapinnan välityksellä, varastonimikkeellä ei ollut kategorioita.

  • Kun varastonimike perustettiin varastosiirrolla (taustapalvelusta käsin, Excel-tuonnin tai API-rajapinnan kautta), sen ostohinnaksi tuli 0.

 • Seuraavat Tilauksissa ja siirroissa esiintyneet ongelmat on korjattu:

  • Kun yksittäisiä tuotteita lisättiin listalle, ne hävisivät hakutuloslistalta, vaikka niiden piti olla merkitty lisätyiksi valintaruudulla.

  • Kun kokonaisia kategorioita lisättiin, kaikki kategoriat jotka olivat mukana hakutuloksessa merkittiin lisätyiksi, vaikka vain yhden piti olla valittuna inventaarion.

Tulossa olevia ominaisuuksia

Seuraavat toiminnot on suunniteltu julkaistavaksi Solteq Commerce Cloudin huhtikuun 2024 ohjelmistopäivityksessä:

 • Mahdollisuus käyttää inventaariossa sekä tuotteen perusyksikköä että kapasiteetin yksikköä (mikäli tuotteella on käytössä molemmat).

 • Pöydässä maksaminen -toiminto ja integraatio Verifone-maksupäätteiden kanssa käytettäväksi.

 • Hyllynreunustarrojen tulostusmahdollisuus varianttituotteille, erityisesti vaatekauppoja varten.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.