Skip to main content
Skip table of contents

Integraatiot

Solteq Commerce Cloud tukee erilaisia integraatioita:

  • Lisäosat ovat valmiita laajennuksia, joissa hyödynnetään jotakin laajalti käytettyä ulkoista järjestelmää (kuten Cardua ja Fortnoxia).

  • Webhookit, joilla lähetetään johonkin haluttuun osoitteeseen tietoa tietyistä tapahtumista Commerce Cloudissa; toiminto on erityisen kätevä täysin kustomoiduissa integraatioissa.

  • Ulkoiset lähteet ovat kiinteitä ja laajoja reaaliaikaisia integraatioita, joilla kassa pääsee hyödyntämään suoraan jonkin “pääjärjestelmän" (esimerkiksi CD:n) dataa.

  • Solteq Connectorin avulla toteutettavat integraatiot ulkoisiin järjestelmiin.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.