Skip to main content
Skip table of contents

Versiotiedote 11/2023

Useamman kategorian asettaminen varastotuotteille

Varastotuotteille on nyt mahdollista asettaa useampia kategorioita kuin yksi.

Voit lisätä varastonimikkeelle kategorioita klikkaamalla +Lisää kategoria sen tiedoissa, ja valitsemalla sitten pudotusvalikosta Kategoriatyypin sekä siihen kuuluvan Kategorian.

Varastonimikkeen kategoriatiedot

Varastotuotteiden kategorioita on nyt myös mahdollista käyttää tietojen suodattamiseen taustapalvelun Varaston yleisnäkymä-, Varastotuote- sekä Varastotapahtumat-näkymissä, ja varastotuotteita on mahdollista lisätä kategorioittain Inventaarioon. Kategoriat ovat myös mukana Excel-tiedostoissa, kun Varaston yleisnäkymän tai varastotuotteiden tietoja ladataan Excel-muotoisena taustapalvelusta.

Äänimerkki uusille tilauksille keittiössä

Keittiötabletille on nyt mahdollista saada uudesta tilauksesta ilmoittava äänimerkki.

 • Kun uusi tilaus tulee keittiöön, äänimerkki soitetaan kun käyttäjällä on auki joko yleisnäkymä, keittiöalueen välilehti tai Odottavat tilaukset -välilehti. Äänimerkkiä ei soiteta, kun Tarjoilu-välilehti on avoinna.

 • Kun uusi tilaus tulee keittiöön, ja käyttäjällä ei ole Keittiö-välilehti auki, kyseiselle välilehdelle tulee näkyviin punainen osoitin. Osoitin poistuu näkyvistä kun käyttäjä siirtyy Keittiö-välilehdelle.

 • Äänimerkki soitetaan ainoastaan kerran jokaiselle tilaukselle, ei toistuvasti.

 • Kun uusi tilaus tulee keittiöalueelle, joka ei ole käyttäjän käytössä, äänimerkkiä ei soiteta, eikä punaista osoitinta myöskään tule näkyviin Keittiö-välilehdelle.

Äänimerkkitoiminto ei ole oletusarvoisesti päällä; sen tulee asettaa päälle keittiötabletin asetuksista.

GS1-synkronoinnin poistaminen varastotuotteelta

Voit nyt tarvittaessa poistaa Varastotuotteen GS1-synkronoinnin klikkaamalla varastotuotteen tietoihin lisättyä uutta GS1-kuvaketta. Järjestelmä pyytää vielä varmistusta ennen synkronoinnin lopullista poistamista.

GS1-kuvake varastotuotteen tiedoissa

Varastotuotteen tiedot eivät muutu kun synkronointi poistetaan, mutta ne eivät enää jatkossa päivity Synkan avulla; voit muokata varastotuotteen tietoja vapaasti, kun synkronointi on poistettu.

Katso lisätietoja sivulta GS1-synkronoinnin poistaminen varastonimikkeeltä.

Kaikkien varastojen yleisnäkymätietojen tallentaminen

Kaikkien varastojen yleisnäkymätiedot on nyt mahdollista ladata kerralla taustapalvelusta Excel-muotoisena.

Voit ladata tiedot menemällä minkä tahansa keskusvaraston (eli varaston jota ei ole kohdennettu millekään tietylle myymälälle) Varaston yleisnäkymään, ja valitsemalla sitten Kaikki-välilehden. Voit halutessasi rajata ladattavia tietoja suodattimien avulla. Lataa lopuksi tiedot klikkaamalla Vie-kuvaketta työkalupalkissa.

Vie-kuvake Varaston yleisnäkymässä


Katso lisätietoja sivulta Varaston yleisnäkymän tallentaminen Excel-muodossa.

Ikärajavalvottujen tuotteiden myynnin rajoittaminen itsepalvelukioskissa

Voit nyt määritellä tietyn tuotekategorian asetuksissa, että kyseiseen kategoriaan kuuluvia tuotteita (esimerkiksi ikärajavalvottuja tuotteita kuten alkoholia ja tupakkatuotteita) ei ole mahdollista ostaa kioskista, kun se on itsepalvelutilassa.

Myyntirajoitukset-asetus tuotekategorioiden tiedoissa

Kun asiakas skannaa tällaisen tuotteen viivakoodin, ruudulle tulee ilmoitus siitä, että tuotetta ei ole mahdollista ostaa itsepalvelukassalta. Asiakkaan tulee painaa OK poistaakseen ilmoituksen näkyvistä, minkä jälkeen on mahdollista vielä lisätä muita tuotteita ostoskoriin tai siirtyä suoraan maksamiseen.

Poplapay V3P3 Cashier- ja M3M2 Mobile -maksupäätteiden tuki

Solteq Commerce Cloudin kanssa on mahdollista käyttää V3P3 Cashier | Poplapay and V3M2 Mobile | Poplapay -maksupäätteitä. Katso lisätietoja sivulta Castles Technology -maksupäätteen käyttöönotto; yksityiskohtaiset ohjeet löydät puolestaan sivuilta:

Maksun varmentaminen allekirjoituksella, kun lähimaksun raja ylittyy

Verifonen STX/ETX-protokollaa hyödyntävissä maksupäätteissä on mahdollista ottaa käyttöön maksun varmentaminen allekirjoituksella, kun lähimaksun raja ylittyy. Kun kyseinen toiminto on käytössä, maksupäätteestä tulostuu lähimaksun rajan ylittyessä erillinen allekirjoitettava kuitti. Asiakkaan tulee allekirjoittaa kuitti, minkä jälkeen myyjä kuittaa allekirjoituksen tehdyksi. Tämän jälkeen ostotapahtuma voidaan viimeistellä ja asiakkaalle tulostuu tästä ostokuitti.

Muita parannuksia ja korjauksia

 • Solteq Commerce Cloud on uuden julkaisun myötä yhteensopiva uuden GS1 API -rajapinnan kanssa.

 • Kun varianttituote lähetetään keittiöön, variantti näytetään nyt keittiön tulosteessa samalla tavalla kuin keittiötabletilla.

 • Kuitit ja keittiön tulosteet voivat nyt sisältää maksimissaan 300 merkin tuotenimiä. Voit määrittää yritystason asetuksissa Tulosta koko tuotenimi-valinnalla sen, sisällytetäänkö koko tuotenimi kuitteihin ja keittiön tulosteisiin.

 • Lisäteksti kuitille -kentän pituutta tuotetiedoissa on kasvatettu 199:ään merkkiin.

 • Kun tuotetietoja. ladataan Excel-muotoisena taustapalvelusta, myös tuotteiden kategorioiden nimet ovat nyt mukana Excel-tiedostossa.

 • Korjattu ongelma, jonka johdosta tuotteen poistaminen tilaukselta Tilauksissa ja siirroissa epäonnistui,

 • Korjattu ongelma Tilauksissa ja siirroissa, jonka johdosta Siirrettävä -luvuksi tuli virheellisesti 0, kun paketteja ei käytetty siirron yksikköinä.

 • Korjattu virhe taustapalvelun käyttöliittymässä: Varasto sisään -tyypin varastosiirroissa Ostohinta, Tilattu määrä, Saapunut määrä sekä Arvo -kenttien arvot olivat siirtyneet sarakeotsikoiden vasemmalle puolelle.

 • Korjattu ongelma, jonka johdosta ulkopuolisista järjestelmistä (kuten verkkokaupasta) tulevat tilaukset eivät menneet keittiöön kun Työasema- ja Työaseman nimi -kentissä oli eri arvot. Nyt arvot voivat olla erilaiset, ja tilaukset lähetään myös tällöin keittiöön.

 • Korjattu ongelma, jonka johdosta tuotteen määrään (esimerkiksi 0,33 l) ei tullut pyöristystä asiakkaan kuitissa. Nyt kuiteissa näkyy pyöristys kahden desimaalin tarkkuudella.

 • Korjattu ongelma, joka ilmeni Mobile POS:issa tehtyä tilausta kassalla hyvitettäessä: palautuksen tilaukseen ei laskettu arvonlisäveroa.

 • Korjattu ongelma Varaston yleisnäkymässä (keskusvarastonäkymässä): sisällön lajittelua osoittava nuoli ei palannut oletussarakkeeseen (Nimi), kun käyttäjä siirtyi toisen varaston välilehdelle.

 • Eventim/Lippu.fi -tilauksien hyvitykset ovat nyt mahdollisia Solteq Commerce Cloudissa.

Päivityksiä käyttöohjeeseen

Voit nyt vaihtaa ohjesivun kielen sivun alaosasta löytyvän valikon avulla. Kyseisen toiminnon käyttö on kuvattu alla olevassa animaatiossa.

Käyttöohjeeseen on lisäksi lisätty seuraavat uudet ohjesivut (jotka eivät liity uusiin toimintoihin ohjelmistossa):

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.