Skip to main content
Skip table of contents

Versiotiedote 05/2024

Selkeyden ja käytettävyyden parantamiseksi tuotehallinnassa aiemmin käytetty termi kapasiteetti on korvattu termillä nettosisältö. Muutos on tehty sekä taustapalvelun että kassaohjelman käyttöliittymiin.

Pay at Table -toiminto

Voit ottaa käyttöön ravintolapöydissä maksamisen mahdollistavan Pay at Table -toiminnon uuden ohjelmistoversion myötä. Toimintoa on mahdollista käyttää Verifone VX690 ja V400 -maksupäätteiden kanssa, ja sen käyttö vaatii toimivan WLAN-yhteyden. Katso Pay at Table -toiminnon käyttöönotto -sivulta ohjeet toiminnon käyttöön ottamiseksi.

Pay at Table -toimintoa käyttäen on mahdollista maksaa yksi tilaus osissa, useammalla eri maksutavalla. Samaa tilausta ei kuitenkaan voi maksaa osittain kassaohjelmassa ja osittain Pay at Table -toimintoa maksupäätteellä käyttäen.

Korttimaksujen peruuttaminen tai korjaaminen ei ole mahdollista Pay at Table -toimintoa käyttäen; nämä toimenpiteet tulee suorittaa kassalla, jolla on käytössä Verifonen maksupääte.

Alla olevissa videoissa on kuvattu, miten kyseistä toimintoa käytetään kassalla ja maksupäätteellä (suosittelemme laittamaan tekstitykset päälle Youtube-videon asetuksista).

https://www.youtube.com/watch?v=hyIWCDfJheg&t=10shttps://www.youtube.com/watch?v=8zTtR_ZTUlE

Inventaario kahta yksikköä käyttäen (“tippainventaario”)

 • Joillekin tuotteille on tyypillisesti määritetty sekä perusyksikkö että nettosisältö; esimerkiksi viinipullon perusyksikkönä voi olla kappalemäärä/pullo, ja nettosisältönä 75 cl. Nyt inventaariossa on mahdollista käyttää kumpaakin yksikköä.

  • Esimerkki: mikäli varastossa on 4 täyttä pulloa (=kappaletta) ja yksi avattu pullo joka ei ole täynnä, tämä voidaan merkitä inventaariossa 4 pll, 25 cl sen sijaan että käytettäisiin merkintää 4.33 pll.

   Inventointi kahdella yksikolla.png

   Inventointi kahta yksikköä käyttäen

Määrät näytetään inventaarion tuotelistassa ainoastaan perusyksikköinä.

Tippainventaario .png

Inventaarion päivitetty tuotelista

Hyllynreunaetikettien tulostaminen varianttituotteille ja muita parannuksia ko. toimintoon

Hyllynreunaetikettien tulostaminen on nyt mahdollista tehdä myös varianttituotteille (perustuotteiden lisäksi).

Hyllynreunaetiketit tulostetaan aina kaikille varianteille kerralla.

Alennukset voidaan myös nyt laittaa näkyviin hyllynreunaetiketteihin (sekä perustuotteille että varianttituotteille), mikäli tulostuspohjassa on näin määritetty.

Hinnat voidaan näyttää etiketeissä myös Ruotsin kruunuina (SEK) sekä Tanskan kruunuina (DKK).

Esimerkkilabeli.png

Esimerkki varianttituotteiden hyllynreunaetiketeistä, joissa näkyvissä alennukset

Yritysasiakkaiden Y-tunnusten tarkistaminen päällä/pois päältä

Voit nyt määrittää, tarkistetaanko yritysasiakkaiden verokoodit silloin, kun uusia yritysasiakkaita lisätään taustapalvelussa. Valinta tehdään laittamalla Tarkista yritysasiakkaiden verokoodit -kytkin päälle tai pois päältä yritystason asetuksissa.

Tarkista asiakkaiden verokoodit.png

Tarkista yritysasiakkaiden verokoodit -kytkin

Muita parannuksia ja korjauksia

 • Kaikki saldot inventaarion Tuotteet-listalla näytetään nyt varastontiyksikköinä.

  Varastointiyksiköt inventaarion tuotelistalla

 • Korjattu seuraava itsepalvelukioskissa esiintyvä ongelma:

  • Käyttäjät voivat avata ylläpitovalikon painamalla nopeasti kolme kertaa kioskisovelluksen näytön vasempaa yläkulmaa. Tällöin tunnusluku-ikkuna tulee näkyviin, ja käyttäjän tulee syöttää tunnusluku päästäkseen eteenpäin näytöltä.

  • Käyttäjän oli mahdollista syöttää mikä tahansa merkkijono näppäimistöltä ja päästä silti hallinnointivalikkoon, eli tunnuslukua ei varmennettu.

  • Nyt väärän tunnusluvun syöttämisen jälkeen sovellus ilmoittaa tunnusluvun oleva väärä, ja estää käyttäjän pääsyn eteenpäin näytöltä.

 • Korjattu ongelma, jonka johdosta tietyissä tilanteissa kuiteille lisätyt vapaamuotoiset tekstit näkyivät kaikissa keittiötulosteisa, vaikka kassaohelmassa tilaus näkyi olevan keittiöön lähetettynä. Ongelma esiintyi kun Keittiöön lähetetyn tilauksen peruuttaminen -toiminto oli otettu käyttöön Myymäläkohtaisissa asetuksissa.

 • Korjattu ongelma, joka esiintyi kun keittiöön jo lähetettyä tilausta muokattiin kassalla: mikäli ainoastaan tilauksen ainesosia, ainesosaoptioita tai lisäainesosia muokattiin, tilaus ei tällöin näkynyt Muokattuna keittiössä.

Varastonhallintaan on tehty erilaisia parannuksia ja korjauksia:

 • Nettosisällön yksiköitä on nyt mahdollista käyttää varasto sisään -tyyppisissä varastosiirroissa (varasto ulos -tyyppisten siirtojen lisäksi):

  • Kun siirto lähetetään pakkauksena, kohdevarastossa näytetään pakkaukset ja perusyksiköt.

  • Kun siirrossa käytetään perusyksikköä, ainoastaan perusyksikkö näytetään kohdevarastossa.

  • Kun siirrossa käytetään nettosisällön yksikköä, nettosisältö ja perusyksikkö näytetään kohdevarastossa.

 • Korjattu ongelma: kun varastoon oli määritetty hälytysraja tilausyksikön kanssa, varasto sisään -tyypin siirroissa käytettiin perusyksikköä eikä tilausyksikköä.

 • Korjattu ongelma: kun kerran tallennettua varasto ulos -tyypin siirtoa muokattiin, järjestelmä antoi virheilmoituksen, ja muokkaamista ei ollut mahdollista jatkaa. Ongelma esiintyi Siirto ja Poisto -syykoodia käyttävissä siirroissa, määriä muokatessa, tai yksiköiden tallennuksessa siirron viimeistelyn yhteydessä.

 • Korjattu ongelma: kun varasto sisään -tyypin siirto hyväksytään, yksiköitä on mahdollista vaihtaa eri pakkauksiksi tai perusyksiköiksi. Kun pakkauksiin tehtiin muutoksia, siirretty määrä näkyi väärin, tai kun yksiköitä muutettiin perusyksiköiksi, siirtoa ei ollut mahdollista päättää.

 • Korjattu ongelma: kun varastotapahtumat-lista ladattiin Excel-muotoisena taustapalvelusta, Syykoodi-sarake oli tyhjä.

 • Korjattu ongelma, joka joissakin tapauksissa esti varastonimikkeen lisäämisen varastosiirtoon. Ongelma johtui eri varastoissa käytettyjen perusyksiköiden eroista.

 • Korjattu ongelma, joka esti joissakin tapauksissa varastonimikkeiden määrien muokkaamisen varasto ulos -tyypin varastosiirroissa.

 • Korjattu ongelma, joka esiintyi joissakin tapauksissa varasto sisään -tyypin varastosiirroissa: tilattu määrä laskettiin väärän pakkauskoon perusteella, ja näkyi silloin vääränä lukemana, tai tilattu määrä näkyi merkinnällä NaN. Kummassakin tapauksessa itse siirrot suoritettiin kuitenkin oikein.

Päivityksiä käyttöohjeeseen

Seuraavat uudet sivut on lisätty käyttöohjeeseen:

Lisäksi käyttöohjeeseen on lisätty uusi Solteq Connectorin avulla toteutettavat integraatiot -osio, jonka sivut on listattu alla olevassa taulukossa.

Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä Solteqin myyntipalveluun.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.